Komponenthandbok för Analytics

Banderoll

Analytics-komponenterna hjälper er att finjustera och förbättra dataanalysen. Komponenter är bland annat:

  • Dimensioner: Referens för dimensioner som kan användas i Adobe Analytics.
  • Mätvärden: Referens för mätvärden som kan användas i Adobe Analytics.
  • Segmentering: Fokusera på en delmängd av data.
  • Beräknade mätvärden: Använd enkla formler för att kombinera mätvärden eller avancerade funktioner för statistiska analyser.
  • Virtuella rapportsviter: Skapa en virtuell datasilo baserat på en rapportsvit. Möjlighet att rensa eller segmentera data för en bättre användarupplevelse. Vissa funktioner kan bara användas i virtuella rapportsviter.
  • Enhetsövergripande analys: Med en speciell typ av virtuell rapportserie kan du konfigurera enhetsövergripande analys.
  • Varningar: Få aviseringar när tidsdata överskrider eller underskrider ett tröskelvärde.
  • Klassificeringar: Ordna om och gruppera dimensioner för fler insikter.
  • Realtidsrapportering: Få rapporter och trender så fort de blir tillgängliga.
  • Marknadsföringskanaler: Förstå hur besökarna kommer till er webbplats och avgör vilka kanaler som är mest framgångsrika.

Här är en videoöversikt över Adobe Analytics:

Viktiga artiklar om Analytics-komponenter

Fler användarhandböcker för Analytics

Användarhandböcker för Analytics

Viktiga Analytics-resurser

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e