Översikt över Dimensioner

Dimensioner är variabler i Adobe Analytics som vanligtvis innehåller strängvärden. Vanliga dimensioner är Sida, Refererande domäneller en eVar. I motsats till mått innehåller numeriska värden som är kopplade till en dimension. En grundläggande rapport visar rader med strängvärden (dimension) mot en kolumn med numeriska värden (metrisk).

Om du t.ex. kombinerat siddimensionen med Visits-måttet får du en rankad rapport som visar dina mest besökta sidor:

Page
Visits
Home page
800
Product page
500
Purchase page
100

Varje dimension representerar en annan del eller del av din webbplats. Du kan kombinera en av dessa mått med en eller flera mätvärden för att skapa en önskad rapport.

Lägg till dimensionsbeskrivningar

Analysadministratörer kan lägga till beskrivningar för dimensioner och andra komponenter antingen i Report Suite eller direkt i Analysis Workspace. Mer information om hur du lägger till beskrivningar till dimensioner finns i Lägga till komponentbeskrivningar.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e