Översikt över mätvärden

Med hjälp av mätvärden kan du kvantifiera dimensionsobjekt, t.ex. vilka sidor på webbplatsen som har flest sidvyer. Ni kan också trenda mätvärden över tiden, t.ex. för att se hur många beställningar besökarna gör på er webbplats varje dag. En grundläggande rapport visar rader med strängvärden (dimension) mot en kolumn med numeriska värden (metrisk).

Om du t.ex. kombinerat siddimensionen med Visits-måttet får du en rankad rapport som visar dina mest besökta sidor:

Page
Visits
Home page
800
Product page
500
Purchase page
100

Om du inte hittar hjälpsidan för ett givet mätresultat är det troligtvis antingen en anpassad händelse eller en beräknat mått.

  • Om mätvärdena är en anpassad händelse ska du kontakta en Analytics-administratör inom organisationen eller rapportsvitens konstruktionsdokument.
  • Om måttet är ett beräknat mått klickar du på informationsikonen för att bestämma dess formel.

Lägg till måttbeskrivningar

Analysadministratörer kan lägga till beskrivningar för mätvärden och andra komponenter antingen i Report Suite eller direkt i Analysis Workspace. Mer information om hur du lägger till beskrivningar till mätvärden finns i Lägga till komponentbeskrivningar.

Använd mätvärden i Analysis Workspace

Mer information om hur du använder mätvärden i Analysis Workspace finns i Använd mätvärden i Analysis Workspace.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e