Mätvärden

Med mätvärden kan du kvantifiera datapunkter i Analysis Workspace. De används oftast som kolumner i en visualisering och är knutna till dimensioner.

Typer av mätvärden

Adobe erbjuder flera typer av mätvärden som kan användas i Analysis Workspace:

 • Standardmått: De flesta mätvärden som används i projekt är standardvärden. Exempel: Sidvyer, Intäkter, eller Anpassade händelser. Se Översikt över mått i användarhandboken för komponenter om du vill ha mer information.

  Standardmått

 • Beräknade mått: Användardefinierade mått som baseras på standardvärden, statiska tal eller algoritmiska funktioner. Användardefinierade beräknade värden visar en räkneikon i listan över tillgängliga komponenter. Se Översikt över beräknade värden i användarhandboken för komponenter om du vill ha mer information.

  Beräknat mått

 • Mallar för beräknade mätvärden: Adobe-definierade mått som beter sig på liknande sätt som beräknade värden. Du kan använda dem som de är i Workspace-projekt eller spara en kopia för att anpassa dess logik. Mallar för beräknade mätvärden visar en Adobe-ikon i listan över tillgängliga komponenter.

  Mallen Beräknade mätvärden

Använd mätvärden i Analysis Workspace

Mätvärden kan användas på olika sätt i Analysis Workspace. Mer information om hur du lägger till mått och andra typer av komponenter i Analysis Workspace finns i Använda komponenter i Analysis Workspace.

Beräknade mått

Beräknade mätvärden gör att du enkelt kan se hur mätvärden relaterar till varandra med enkla operatorer eller statistiska funktioner. Det finns flera sätt att skapa beräknade mått:

 • Klicka på plusikonen bredvid måtthuvudet under komponentlistan till vänster.
 • Navigera till Components > Calculated Metrics > Add.
 • Högerklicka på en kolumnrubrik > Create metric from selection när en eller flera rubrikkolumnceller är markerade. Med det här alternativet skapas automatiskt ett beräknat mått utan att du behöver använda verktyget för att skapa beräkningsmetrisk regel.

Beräknade mått: Mätvärden utan implementering (3:42)

Jämför mätvärden med olika attribueringsmodeller

Om du snabbt och enkelt vill jämföra en attribueringsmodell med en annan högerklickar du på ett mätresultat och väljer Compare Attribution Models:

Jämför attribution

Med den här genvägen kan du snabbt och enkelt jämföra en attribueringsmodell med en annan utan att dra i ett mätresultat och konfigurera det två gånger.

Använd cumulative average funktion för att använda måttutjämning

Här är en video om ämnet:

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc