Intäkter

Intäkter mått visar det monetära beloppet för produkter som köpts in på alla order. Detta mått är avgörande för e-handelsplatser när det gäller att mäta konvertering. Du kan kombinera det här måttet med vilken dimension som helst för att se vilka dimensionsartiklar som har bidragit till intäkterna. Du kan till exempel se de bästa kampanjerna (med Spårningskod dimension) eller de vanligaste interna söktermerna (med en eVar).

Hur det här måttet beräknas

För varje träff där purchase finns i events variabel, summan av fältet 'Price' i products variabel.

Det här måttet bygger på currencyCode om valutan på sidan är en annan än rapportsvitens ursprungliga valuta.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e