Sidvisningar

The Page views mått visar hur många gånger en given dimensionsuppgift (dimensionsvärde) har definierats eller befunnits (dvs. när den förfaller) på en sida. Det är en av de vanligaste och mest grundläggande mätvärdena i rapporter.

Till exempel Days of Week Dimensionen består av följande dimensionsposter: söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag.

Hur det här måttet beräknas

Det här måttet räknar alla spårningsanrop för sidvyn (t()) i en rapportsvit. För dimensioner omfattar det träffar där en dimensionsobjekt definieras eller bevaras. Den innehåller inga anrop till länkspårning (tl()) eller data från sammanfattning Datakällor.

Jämför med liknande mätvärden

  • Sidvyer jämfört med Besök: Sidvyer räknar antalet gånger en sida visas. Besök räknar antalet sessioner för besökare. Ett besök kan bestå av en eller flera sidvisningar.
  • Sidvyer jämfört med Sidhändelser: Sidvisningar räknar antalet anrop till spårning av sidvy (t()), och utelämnar anrop till länkspårning (tl()). Sidhändelser är motsatta. De räknar antalet anrop om länkspårning och utesluter anrop om spårning av sidvy.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e