Importguide för Analytics

Banderoll

Den här guiden förklarar hur du överför data till Analytics. Den innehåller:

  • Datakällor: Överför en fil till en angiven Adobe FTP-plats. Adobe hämtar filen och inkluderar informationen i er rapportsvit.
  • Med API:t för gruppdatainfogning kan du överföra serveranropsdata i grupper av filer i stället för att använda klientbibliotek som AppMeasurement.
  • API för datainfogning: Skicka data direkt till Adobes datainsamling via API.
  • Adobe Exchange Marketplace: Hitta aktuella integreringar som kan berika din Adobe Analytics-rapportsvit.

Här är en videoöversikt över Adobe Analytics:

Fler användarhandböcker för Analytics

Användarhandböcker för Analytics

Viktiga Analytics-resurser

recommendation-more-help
e2513902-7735-497e-87fd-cfcbf5b5e56f