API för insättning av data i bulk

Inmatning av massdata löser flera problem, t.ex.:

  • Inhämta historiska data från ett tidigare analyssystem

  • Ett internt analysinsamlingssystem som gör det omöjligt att använda AppMeasurement. Du kan använda ETL-processer (Extract-Transform-Load) för att lägga in data i gruppfiler och sedan använda BDIA för att överföra dem till Adobe Analytics.

  • Datainsamling från enheter som bara har intermittent anslutning till Internet. De här enheterna lagrar interaktionerna tills de får en anslutning. Enheten kan sedan överföra alla data på en gång via BDIA.

API för datainfogning och API för massdatainmatningbåda är metoder för att skicka data från serversidessamlingar till Adobe Analytics. API-anrop för datainfogning görs en händelse i taget. API för datainfogning i grupp accepterar CSV-formaterade filer som innehåller händelsedata, en händelse per rad. Om du arbetar med en ny implementering av en serversidessamling rekommenderar vi att du använder API:t för datainfogning i grupp.

recommendation-more-help
e2513902-7735-497e-87fd-cfcbf5b5e56f