API för datainfogning

API för datainfogning och API för massdatainmatning båda är metoder för att skicka data från serversidessamlingar till Adobe Analytics. API-anrop för datainfogning görs en händelse i taget. API för datainfogning i grupp accepterar CSV-formaterade filer som innehåller händelsedata, en händelse per rad.

Se utvecklardokumentation för API för datainmatning i grupp för mer information.

Om du arbetar med en ny implementering av en serversidessamling rekommenderar vi att du använder API:t för datainfogning i grupp.

recommendation-more-help
e2513902-7735-497e-87fd-cfcbf5b5e56f