Komma igång med datakällor

Du kan följa de här stegen för att enkelt överföra exempeldata till en utvecklingsrapportsserie för att se hur arbetsflödet fungerar. När ni har förstått processen kan ni utöka och anpassa den specifikt till er organisations implementering.

IMPORTANT
Följ de här stegen med hjälp av en utvecklings- eller testrapportsserie. Data som överförs via datakällor är permanent. Det påverkar produktionsrapportens data om de överförs där.
 1. Logga in på Adobe Analytics via https://experience.adobe.com.

 2. Navigera till Admin > All Admin > Data sources.

 3. Välj en utvecklingsrapportsserie i listrutan högst upp till höger.

 4. Klicka på Create överst till vänster.

 5. Under Select Category, välj "Generic", och under Select Type, välj "Generic Data Source (Summary Data Only)".

 6. Klicka på Activate. Ett popup-fönster öppnas som visar Data Source Activation Wizard.

  1. Steg 1: Ge datakällan ett namn och klicka på kryssrutan Ansvarsfriskrivning.
  2. Steg 2: Det här steget hade mer användning i tidigare versioner av Adobe Analytics. Klicka på en kryssruta och skriv sedan ett värde i textfältet bredvid den.
  3. Steg 3: Välj det mätvärde som ska ingå i datakällans mallfil. Välj Händelse 1 i listrutan.
  4. Steg 4: Det här steget hade mer användning i tidigare versioner av Adobe Analytics. Klicka på en kryssruta och skriv sedan ett värde i textfältet bredvid den.
  5. Steg 5: Välj vilken dimension som ska inkluderas i datakällans mallfil. Välj eVar1 i listrutan.
  6. Steg 6: Granska sammanfattningen och visa de mått och mått som ingår i mallfilen.
  7. Steg 7: Klicka på Download om du vill hämta datakällans mallfil. Observera också inloggningsuppgifterna för FTP-webbplatsen, eftersom de används inom kort.
 7. Datakällan skapas nu. Nästa steg är att ge den data som ska bearbetas. Öppna den hämtade filen i textredigeraren.

 8. Mallfilen innehåller tre rader; två kommentarsrader (med början från "#") och en rubrikrad:

  code language-text
  # Generic Data Source (Summary Data Only) template file (user: 123456789 ds_id: 2)
  #  eVar1  event1
  Date  Evar 1  Event 1
  
 9. Ange data på flera rader, där varje post avgränsas med en tabb. Använd inte blanksteg eller kommatecken för att avgränsa värden.

  • Den första kolumnen är datumet i följande format: MM/DD/YYYY/HH/mm/SS.
  • Den andra kolumnen är textvärdet som du vill ta med i eVar1.
  • Den tredje kolumnen är den mängd som du vill öka händelse 1.
  code language-text
  # Generic Data Source (Summary Data Only) template file (user: 123456789 ds_id: 5)
  #  eVar1  event1
  Date  Evar 1  Event 1
  09/07/YYYY/11/23/00  Data source example value  3
  09/07/YYYY/15/59/00  Another data source value  18
  
 10. Spara filen. Om du vill kan du ge den ett annat filnamn. När filen har sparats kan du stänga textredigeraren.

 11. I Utforskaren, Finder eller den FTP-klient du vill använda navigerar du till ftp://ftp.omniture.com.

 12. När du uppmanas att ange inloggningsuppgifter använder du det användarnamn och lösenord som anges i det sista steget i guiden Skapa datakälla. Du kan referera till den igen genom att gå till Data sources och klicka FTP Info bredvid datakällan som du skapade.

 13. När du har autentiserat drar du filen du redigerade till fönstret för autentiserad FTP.

 14. Skapa en tom textfil på valfri plats utanför FTP-fönstret. Ge den samma filnamn som datakällfilen som du överförde till FTP-platsen, med ett undantag. I stället för en .txt filtyp, ge den en .fin filtyp. Kontrollera att operativsystemets inställningar tillåter dig att se och ändra filtyper.

 15. Dra det tomma .fin till samma FTP-plats som datakällfilen. Förekomsten av .fin filen talar om för Adobe att datakällfilen är helt överförd och klar att importeras.

 16. Efter flera minuter försvinner filen från FTP-platsen och visas i rapporter.

 17. Uppdatera sidan Datakällor och validera att filen har importerats.

 18. Navigera till Analysis Workspace och skapa ett projekt.

 19. Dra eVar1 som en dimension till arbetsytan och händelse 1 som ett mått. Kontrollera att datumintervallet för arbetsytan innehåller de datum som du angav i datakällan.

  Exempel på rapport

Nästa steg

Filformat: Lär dig mer om hur du skapar en datakällfil som är anpassad efter din organisation.

recommendation-more-help
e2513902-7735-497e-87fd-cfcbf5b5e56f