Datakällfilformat

Datakällfiler har följande egenskaper:

  • Filen finns i .txt format.
  • Kommenterade rader börjar med '#och är valfria.
  • Den första raden som inte är kommenterad innehåller filens rubriker.
  • Det första värdet för varje rad är datumet som använder formatet MM/DD/YYYY eller MM/DD/YYYY/HH/mm/SS.
  • Värden på alla rader, inklusive rubriker, är tabbavgränsade.
  • Varje rad måste ha minst en dimension och ett mått.

Kommentarer

Alla rader som börjar med '#' är en kommentar. När du hämtar en datakällmallfil är de två första raderna kommentarer.

  • Den första kommentaren anger vilken typ av mall du har konfigurerat för datakällan, det användar-ID för backend-objektet som skapade datakällan samt datakällans-ID.
  • Den andra kommentaren ger egna namn för vart och ett av de rubriker som finns i mallfilen.

Alla kommentarsrader ignoreras av Adobe när filen bearbetas, så du kan ta bort mallkommentarerna eller lägga till egna i hela filen. Endast hela rader kan kommenteras. Du kan inte kommentera i enskilda fält eller delar av rader.

Sidhuvuden

När du överför datakällfiler krävs kolumnrubriker. De här kolumnrubrikerna är inte skiftlägeskänsliga, men det krävs blanksteg (t.ex. eVar1 är en ogiltig rubrik, while EVAR 1 är giltigt). Kolumnrubriker gäller för alla rapportsviter. Använd följande tabeller för att kontrollera att varje rubrik i datakällfilen är korrekt inställd.

TIP
Du kan skapa en datakällfil från grunden om du tar med rätt rubriker i datakällfilen. Det finns ingen gräns för hur många rubriker du kan ta med i en enda fil. Varje rad kan dock bara innehålla maximalt 4 096 byte.
Dimension
Datakällrubrik
Kategori
Category
eVar1 - eVar250
Evar 1 - Evar 250
Marknadsföringskanal
Marketing Channel
Information om marknadsföringskanal
Marketing Channel Detail
Produkt
Product
Spårningskod
Tracking Code
Transaktions-ID
transactionID
Postnummer
Zip

Dimensioner och mätvärden placeras i samma rubrikrad.

Mått
Datakällrubrik
Tillägg i kundvagn
Cart Adds
Raderingar i kundvagn
Cart Removes
Kundvagnsvisningar
Cart Views
Korgar
Cart Opens
Utcheckningar
Checkouts
Anpassade händelser
Event 1 - Event 1000
Beställningar
Orders
Intäkter
Price
Enheter
Quantity

Adobe stöder inte datakällor för andra mått eller mätvärden. Om variabler utöver vad som anges i tabellerna ovan är obligatoriska bör du använda API för massdatainfogning i stället.

Datum

Det första värdet i varje rad måste vara datumet. Datumformatet måste ha något av följande format:

  • MM/DD/YYYY/HH/mm/SS
  • MM/DD/YYYY

Om du utelämnar timmar/minuter/sekunder anges tidsstämpeln automatiskt till 12 PM för den dagen.

En enda datakällfil har stöd för upp till 90 unika dagar. Om du vill inkludera mer än 90 unika dagar i en överföring delar du upp dina data i flera filer.

Dimensions- och mätdata

Efterföljande värden efter datumet i varje rad innehåller de data som du vill överföra. Varje rad motsvarar den aktuella tidsstämpeln. Se till att samma antal flikar finns på varje rad. Kolumner kan vara i vilken ordning som helst. Kontrollera att data i varje rad justeras mot rubrikerna överst. Den maximala mängden data som en rad kan innehålla är 4 096 byte.

Dimensionen får inte innehålla semikolon (;). Rader som innehåller semikolon hoppas över.

Nästa steg

Filöverföring: Lär dig processen att överföra en datakällfil för förtäring från Adobe.

recommendation-more-help
e2513902-7735-497e-87fd-cfcbf5b5e56f