Produkt

The 'Product' dimension rapporterar namnet på produkten i träffen. Det är användbart för implementeringar som använder products variabel och vill se mätvärden runt produkter, t.ex. bästsäljare eller de mest visade. Den här dimensionen kan vara tom om du inte har några produkter på din webbplats.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen refererar till den andra delen av strängen i products variabel. Tecken mellan det första och det andra semikolon (;) fyller i den här dimensionen.

Dimensioner

Eftersom den här variabeln baseras på en anpassad sträng i implementeringen avgör organisationen vad dimensionsobjekten är. Adobe rekommenderar att du skapar en konsekvent namnkonvention för produkter. Klassificeringar är tillgängliga om du vill gruppera produkter på ett annat sätt eller ange ett mer användarvänligt namn. Adobe rekommenderar att du använder både måtten "Produkt" och "Kategori".

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e