Kategori

Kategorin dimension rapporterar produktkategorin för träffen. Det är användbart för implementeringar som använder products variabel och vill se mätvärden runt produktkategorin, till exempel bästsäljare eller de mest visade. Den här dimensionen kan vara tom om du inte har några produkter på din webbplats.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen refererar till den första delen av strängen i products variabel. Allt före det första semikolon (;) fyller i den här dimensionen.

Dimensioner

Eftersom den här variabeln baseras på en anpassad sträng i implementeringen avgör organisationen vad dimensionsobjekten är. Adobe rekommenderar att du grupperar enskilda produkter i meningsfulla kategorier med hjälp av både produktdimensionerna och kategoridimensionerna.

TIP
I tidigare versioner av Adobe Analytics fanns det vissa begränsningar för dimensionen "Kategori" på grund av dess bearbetningsarkitektur. Dessa begränsningar har sedan dess tagits bort så att du kan använda alla mätvärden och eventuella fel.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e