Marknadsföringskanal

Den här hjälpsidan refererar till marknadsföringskanalen dimension i Analysis Workspace. Mer information om hur marknadsföringskanaler fungerar som ett koncept finns i Översikt över marknadsföringskanaler.

Dimensionen Marknadsföringskanal fungerar identiskt med dimensionen , sista beröringskanalen. Adobe introducerade denna dimension för användning i rapporter som använder anpassad attribuering. Användare som såg rapporter om anpassade attribueringskanaler blandades ihop med etiketten"last touch", eftersom"last touch" inte är korrekt med anpassad attribuering. Adobe introducerade den generiska dimensionen"Marknadsföringskanal" så att analytiker kan skapa anpassade rapporter om attribueringskanaler utan den vilseledande"sista touch"-dimensionsetiketten.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e