Enheter

Enheter mått visar det totala antalet produkter som köpts i alla order. Detta mått är avgörande för e-handelsplatser när det gäller att mäta konvertering. Du kan kombinera det här måttet med valfri dimension för att se vilka dimensionsartiklar som bidrog till hur många produkter som köptes. Du kan till exempel se de bästa kampanjerna (med Spårningskod dimension) eller de vanligaste interna söktermerna (med en eVar) som bidrog till köpta produkter.

Hur det här måttet beräknas

För varje träff där purchase finns i events variabel, summan av fältet 'Kvantitet' i products variabel.

Jämför order och enheter

The Beställningar Endast mätvärden registrerar antalet inköpshändelser. Måttet Enheter är vanligtvis högre än Order eftersom kunderna kan köpa mer än en produkt. I dessa fall finns det en enda order med flera enheter.

Om du har beställningar som är större än enheter rekommenderar Adobe att du kontrollerar implementeringens integritet. Det är troligt att products variabeln är inte korrekt inställd på köp, vilket vanligtvis är oönskat beteende.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e