Importera Paid Search-mått med Data Sources

För många marknadsföringsorganisationer är betalsökningar ett av de mest värdefulla och tillförlitliga sätten att både ​ nya kunder och behålla befintliga. Funktionen Data Sources i Adobe Analytics gör det enkelt att importera avancerade betalda sökdata från digitala annonsplattformar som Google AdWords. Ni kan integrera den med resten av era marknadsföringsdata, tillsammans med beteendedata på plats och kundattributdata, för att ni ska få bättre insikter i er organisations betalda sökinsatser.

De här stegen visar hur du konfigurerar en integrering med AdWords för att importera nyckelordsdata samt mätvärden som visningar, klick, kostnad per klick med mera.

Stegen förklarar hur du konfigurerar en engångsimport av data per klick. Data Sources tillåter dock pågående import av data med det filformat som beskrivs här. Beroende på vilken sökplattform du använder kan du eventuellt schemalägga periodiska exporter (varje dag, månad, osv.), konfigurera automatiska processer för att omvandla dessa exporter till det filformat som Adobe Analytics kräver, och överföra dessa filer till Adobe Analytics för betald sökintegreringsrapportering.

Förutsättningar

 • Du har implementerat betalsökningsidentifiering.
 • Du hämtar spårningskoddata.
 • Du har unika spårningskoder för varje annonsgrupp.

Konfigurera Success Events

Vårt första steg är att förbereda Adobe Analytics för mätningarna. För att kunna göra detta måste du konfigurera några lyckade händelser.

Success events är åtgärder som kan spåras. Du avgör vad en success event är. För att spåra paid search-mått vill vi konfigurera success events runt clicks, impressions, total cost och aktivera tracking codes.

 1. Gå till Adobe Analytics > Admin > Report Suites.

 2. Välj en rapportsvit.

 3. Klicka på Edit Settings > Conversion > Success Events.

  Slutförda händelser

 4. Under Anpassade lyckade händelser använder du Add New för att skapa 3 anpassade lyckade händelser: Clicks (räknare), Impressions (räknare) och Total Cost (valuta).

  Ny success-händelse

 5. Klicka på Spara.
  Du bör få ett meddelande om att dina spara har godkänts.

 6. Navigera till Admin > Report Suites > Edit Settings > Conversion > Conversion Variables.

 7. Aktivera spårningskoder genom att markera kryssrutan bredvid Tracking Code under Campaign > Campaign Variable.

  Kampanjvariabel

Ställ in datakällor

Data Sources låter dig dela data som inte är klickströmsdata med Adobe Analytics. I det här fallet använder vi Adobe Analytics för att spåra betalda sökvärden. Vi använder spårningskoden som nyckel för att knyta samman de två datamängderna - betalda sökvärden och Adobe Analytics-statistik.

 1. Navigera till Adobe Analytics > Admin > All admin > Data sources.

 2. Välj fliken Create för att börja aktivera nya datakällor.

 3. Välj Ad Campaign under Select Category.

  Datakällor

 4. Välj Generic Pay-Per-Click Service under Select Type.

 5. Klicka på Activate.
  Data Source Activation Wizard visar:

  Aktiveringsguiden

 6. Klicka på Next och ge datakällan ett namn. Det här namnet visas i Data Source Manager.

 7. Acceptera serviceavtalet och klicka på Next.

 8. Välj tre standardmått: Impressions, Clicks och Total Cost och klicka på Next.

 9. Mappa nu den här nya datakällan till anpassade händelser som vi skapade i Konfigurera lyckade händelser.

  Mappning

 10. Välj datamängder
  Markera rutan bredvid Spårningskoder och klicka på Next.

 11. Dimensioner för kartdata.
  Mappa den importerade datamängden (attributet) till det Adobe Analytics-attribut som du vill lagra den i. Detta kan vara en standarddimension eller en eVar. När du har klickat på Next visas de resulterande mappningarna i sammanfattningen:

  Sammanfattning

 12. Klicka på Save.

 13. Klicka på Download om du vill hämta mallfilen för den här datakällan.
  Filnamnet motsvarar den typ av datakälla som du ursprungligen angav, i det här fallet"Allmän betaltjänst per klick.txt".

 14. Öppna mallen i textredigeraren.
  Filen är redan ifylld med mått och dimensioner samt deras mappningar.

Exportera PPC-data och överföra dem till Analytics

Steg som liknar dessa för Google Adwords, MSN, Yahoo och andra PPC-konton.

Exportera data

 1. Logga in på ditt PPC-konto och skapa en ny rapport eller export.
  Kontrollera att exporten innehåller följande fält: datum, mål-URL (landningssida), visningar, klick och kostnad. Exporten kan innehålla andra fält, men du tar bort dem enligt stegen nedan.
 2. Om det är möjligt sparar du rapporten som en .csv- eller tabbavgränsad fil. Detta gör det enklare att arbeta med i följande steg.
 3. Öppna filen i Microsoft Excel.

Redigera filen i Microsoft Excel

 1. I Microsoft Excel tar du bort alla kolumner utom de som nämns ovan.
 2. Ta bort eventuella extra rader överst.
 3. Så här isolerar du spårningskoderna från mål-URL
  a. Kopiera och klistra in data från alla kolumner.
  b. Klicka på Data > Text to Columns.
  c. Kontrollera att Delimited är markerat i steg 1 av guiden och klicka på Next.
  d. I steg 2 i guiden anger du avgränsaren beroende på hur du har skapat dina URL-adresser (antingen ? och klicka på Next.
  e. Förhandsgranska dina data i steg 3 i guiden och kontrollera att en av kolumnerna är "trackingcodename=trackingcode". Om du har ytterligare variabler upprepar du de här stegen (med & som avgränsare).
  f. Ta bort alla kolumner utom spårningskoder, visningar, klickningar och kostnader. Lägg till en ny kolumn med namnet Date och ordna kolumnerna i följande ordning: Date :: Tracking code :: Impressions :: Click :: Cost.
 4. Lägg till dessa data i mallen som du hämtade under Konfigurera datakällor ovan.
  Nu kan du överföra filen.

Överför filen till Adobe Analytics via FTP

Gå tillbaka till guiden för Data Source för instruktioner och överför filen via FTP:

Överför FTP

Skapa beräknade värden

Det kan vara praktiskt att lägga till beräknade värden när man ska fatta beslut per klick.

Du kan till exempel lägga till följande beräknade mått:

Namn
Formel
Mätningstyp
Beskrivning
Sidvisningar per besök
Sidvyer/besök
Numeriskt
När det används på webbplatsnivå: visar det genomsnittliga antalet sidor per besök. När det används i rapporten Populäraste sidor: visar det genomsnittliga antalet gånger en viss sida visats per besök.
Genomsnittligt ordervärde
Intäkter/order
Valuta
Visar genomsnittlig intäkt per order.
Intäkter per besök
Intäkter/besök
Valuta
Visar genomsnittlig intäkt per besök.
Klickfrekvens (CTR)
Klick/Impressions
Numeriskt
Mät förhållandet mellan klick och visningar för en online- eller e-postmarknadsföringskampanj.
Vinst
Intäkter - kostnad
Valuta
Visar intäkterna från en kampanj minus kostnaden.
Resultat per intryck (PPI)
(Intäkter - kostnad)/Impression
Valuta
Visar hur mycket intäkter som genererades varje gång en annons visades, balanserat med kostnaden.
Avkastning på annonskostnader
Försäljningsbelopp/annonskostnader
Valuta
(ROI) Representerar de dollar som tjänats in på motsvarande annonsering.

Konfigurera och köra rapporter

Det sista steget är att lägga till datakällmått och beräknade värden i Tracking Code-rapporten och fördjupa er i en kampanj för att få en omedelbar bild av hur varje annonsgrupp fungerar.

 1. I Adobe Analytics > Reports väljer du den rapportserie som du har importerat datakällor till.
 2. Navigera till Reports > Campaigns > Tracking Code > Tracking Code.
 3. Välj datumintervall.
 4. Klicka på Metrics > Add och lägg till dina datakällmått (klicka, Impressions, Total Cost) i listan med standardmått.
 5. Gör samma sak för alla beräknade värden som du har lagt till. Rapporten uppdateras när du lägger till mätvärden.
recommendation-more-help
e2513902-7735-497e-87fd-cfcbf5b5e56f