Hantera datakällor

Använd datakällhanteraren för att skapa, redigera eller inaktivera datakällor. Du kan också använda det här gränssnittet för att spåra status för filer som överförts till FTP-platser för datakällor.

Admin > All Admin > Data sources

Använd rapportsvitens väljare i det övre högra hörnet för att växla mellan olika rapportsviter i organisationen.

Gränssnittet innehåller tre huvudflikar: Manage, Create och File Log.

Hantera

Fliken Manage hanterar alla datakällor som din organisation har skapat. Du kan visa FTP-information, redigera variabler som används i mallfiler eller inaktivera datakällor helt.

Hantera

Den översta datakällan är alltid Web Beacon. Den här datakällan används ofta för datainsamling via AppMeasurementet. Den kan inte redigeras eller inaktiveras.

Varje datakälla har följande alternativ:

 • Restart Processing: Startar om bearbetning av datakälla som tidigare avbröts på grund av fel. Bearbetningen fortsätter tills nästa fel påträffas. Datakällor avbryter endast bearbetning av en datakällfil när du väljer Stop processing on errors.
 • Complete Processing: Används inte längre - den här knappen användes bara för Fullständig bearbetning av datakällor.
 • Stop processing on errors: En kryssruta som instruerar bearbetningsservern att stoppa när ett fel påträffas. Datakällan återupptar inte bearbetningen förrän du väljer Restart Processing. När en datakälla påträffar ett filfel får du ett meddelande om felet. Adobe flyttar filen med felet till en mapp med namnet files_with_errors på FTP-servern. När du har löst problemet skickar du filen igen för bearbetning.
 • Configure: En länk som tar dig genom guiden Skapa datakällor för den här datakällan. Med den här guiden kan du byta namn på datakällan eller konfigurera om variablerna som automatiskt inkluderas när du hämtar en mallfil.
 • FTP Info: En länk som tar dig till det sista steget i guiden Skapa datakällor där FTP-autentiseringsuppgifter visas.

När en datakälla tar emot data visas en tabell som innehåller flera kolumner för de överförda filerna.

 • Files In Processing Queue: Filens namn.
 • Rows: Det totala antalet rader i filen.
 • Errors: Antalet rader som innehöll fel och som inte kunde importeras.
 • Warnings: Antalet rader som innehöll varningar.
 • Received: Tidsstämpeln som filen togs emot i rapportsvitens tidszon.
 • Status: Status för filen (Success eller Failed).

Skapa

Fliken Create ger dig en startpunkt för guiden Skapa datakällor.

Skapa

Datakällans kategori och typ var mer värdefull i tidigare versioner av Adobe Analytics. De har dock fortfarande begränsad användning:

 • Datakälltypen visas på fliken Hantera för själva datakällan och på fliken Fillogg för varje enskild fil.
 • Vissa typer av datakällor tar automatiskt med variabler när mallfilen hämtas. Du kan dock inkludera alla tillgängliga dimensioner eller mätvärden så länge som de följer det etablerade filformatet.

Utöver detta är alla datakällkategorier och typer som du kan välja i själva verket identiska. Välj den kategori och typ som bäst motsvarar ditt syfte att använda datakällor.

När datakällor med fullständig bearbetning har tagits ur bruk går det inte att välja flera kategorier och typer. Om du väljer en datakälltyp med fullständig bearbetning är knappen Activate nedtonad.

Fillogg

Fliken File Log ger dig en sammanställd vy över alla datakällfiler som överförts för den angivna rapportsviten.

Fillogg

Det finns ett sökfält som hjälper dig att hitta en viss datakälla. Tabellen visar följande kolumner:

 • Data Source Name: Datakällans namn.
 • Type: Datakällans typ.
 • Filename: Namnet på filen som överfördes.
 • Rows: Det totala antalet rader i filen.
 • Errors: Antalet rader som innehöll fel.
 • Warnings: Används inte längre. Antalet rader som innehöll varningar.
 • Received: Datum och tid då Adobe började bearbeta filen.
 • Status: Filens status (Success eller Failed).
recommendation-more-help
e2513902-7735-497e-87fd-cfcbf5b5e56f