Om du har problem problem

Kundtjänsten är redo att hjälpa dig att lösa eventuella problem som kan uppstå. Ange så mycket information som du kan när du kontaktar kundtjänst. Det hjälper teamet att förstå och lösa ditt problem.

Grundläggande information basic-information

Kontakta kundtjänsten om du har tekniska problem eller vill logga ett fel.

  • Telefon: 1-800-497-0335

    Information om avgiftsfria nummer utanför USA finns på vår webbplats med regionala nummer till kundtjänsten. När du blir ombedd att välja ett alternativ för produkten trycker du på 4 för att kontakta Audience Manager-teamet.

  • E-post: amsupport@adobe.com

Ha följande information till hands innan du kontaktar oss.

Objekt
Beskrivning
Sammanfattning av problemet
Ge en kort, beskrivande sammanfattning av problemet.
Kontoinformation

Ange:

  • Företagsnamn.
  • Audience Manager-underdomän (om känd). Underdomänen är adressen till den domän som skickar datainsamlingshändelser till Adobe (t.ex. https://myCompany.demdex.net).
Steg som ska återskapas
Inkludera så mycket detaljer som möjligt, inklusive webbadresser som behövs för att återskapa problemet samt det förväntade resultatet. Beskrivningen bör innehålla tillräckligt många uppgifter för att någon som inte känner till Audience Manager ska kunna följa dina steg eller procedurer och återskapa problemet.
Prioritet
Tilldela en prioritet till ärendet. Prioritetsintervallet är från P1 (viktigast) till P4 (minst viktigt).
Affärspåverkan
Beskriv hur det här problemet påverkar ditt företag. Har problemet till exempel orsakat intäktsförluster eller gjort produkten oanvändbar? Har ni försökt arbeta runt problemet?
Förväntningar
Vad förväntar du dig ska hända?

Vid avbrott outage

Om du misstänker ett driftstopp ska du först kontrollera Experience Cloud System Status-sidan ( https://status.adobe.com). Här finns en lista över alla driftavbrott, incidenter och underhåll för Experience Cloud-lösningarna, inklusive Audience Manager, samt de senaste uppdateringarna från vårt Tech Ops-team. Om du fortfarande behöver hjälp, ska du se till att du har följande information, förutom de uppgifter som anges ovan, innan du kontaktar kundtjänsten:

  • Tid när avbrottet startade
  • Förklaring av vad som händer
  • Omfång
  • Förväntad lösning (ETA, allvarlighetsgrad osv.)
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695