Förklaring av nyckelvärdespar key-value-pairs-explained

Definierar och beskriver standard- och serialiserade nyckelvärdepar.

Ett nyckelvärdepar består av två relaterade dataelement: En nyckel, som är en konstant som definierar datauppsättningen (t.ex. kön, färg, pris) och ett värde, vilket är en variabel som tillhör uppsättningen (t.ex. man/kvinna, grön, 100). Ett nyckelvärdepar kan ha följande format:

  • gender = male
  • color = green
  • price > 100

Standardpar och serialiserade nyckelvärdepar standard-serialized-pairs

Målen accepterar nyckelvärdesdata i standard eller serialized format. Med standardformatering ordnas data i separata nyckelvärdepar. Varje nyckel anges explicit, även om den används igen för att definiera ett annat värde. Vid serialiserad formatering komprimeras däremot flera värden till en uppsättning som definieras av en enda tangent. I ett serialiserat par används dessutom en specialindikator för att separera värdena i nyckelvärdesmängden. Slutligen kan standardvärden och serialiserade nyckelvärden innehålla ett eller flera värden. Följande tabell innehåller exempel på standardformat och serienyckelformat.

Formatering
Enkel nyckel
Nyckelvärdepar
Standard
x=1&x=2
x=1&x=2&y=3&y=4
Serialiserad
x=1;2
x=1;2&y=3;4

Tangenter, avgränsare och avgränsare keys-delimiters-separators

När du arbetar med serialiserade data måste du ange tecknen som avgränsar värden inom och mellan nyckelvärdepar. Element i nyckelvärdepar definieras enligt följande:

  • Nyckel: En unik identifierare i nyckelvärdepar.
  • Värdeavgränsare: Separerar enskilda nyckelvärdepar.
  • Avgränsare för nyckelvärde: Separerar en nyckel från värdena i ett nyckelvärdepar.
  • Serieavgränsare: Separerar enskilda värden inom serialiserade nyckelvärdepar.

Standard- och serialiserade nyckelvärdeselement standard-serialized-key-value-elements

Typ
Exempel
Nyckel
Avgränsare för nyckelvärde
Avgränsare för nyckelvärde
Serieavgränsare
Enkel tangent (standard)
x=1&x=2
x
=
&
n/a
Nyckelvärdepar (standard)
x=1&x=2&y=3&y=4
x,y
=
&
n/a
Enkel tangent (seriell)
x=1;2;3
x
=
n/a
;
Nyckelvärdepar (seriell)
x=1;2&y=3;4
x,y
=
&
;
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695