Kontrollpanel för signaler signals-dashboard

Få en översikt över oanvända signaler som Audience Manager tagit emot under de senaste 7 dagarna och identifiera potentiella nya egenskaper. Oanvända signaler når Audience Manager från dina online-egenskaper, men används inte i dina befintliga egenskaper. Så här visar du Signals Dashboard, gå till Audience Data > Signals. The Signals Dashboard visar er åtgärdbara insikter baserat på era mest aktiva oanvända signaler.

IMPORTANT
The Top Unused Signals och New Unused Signals avsnitt visar bara poster med mer än 100 förekomster/timme. Signaler under det tröskelvärdet ingår i Signals Search.

De vanligaste oanvända signaturerna top-unused-signals

I det här avsnittet visas de 50 mest oanvända signalerna (både nya och gamla) som skickas till Audience Manager under de senaste 7 dagarna, baserat på deras totala antal. Beroende på data Audience Manager tar emot kan tabellen innehålla några eller alla poster i Nya oanvända signaler tabell.

Nya oanvända signaler new-unused-signals

I det här avsnittet visas de 50 bästa nya oanvända signalerna som tagits emot under de senaste 7 dagarna.

Sparade sökningar saved-searches

Audience Manager visar alla sparade sökningar på Dashboard och läser in dem igen varje gång Dashboard.

Sparade sökningar visar de 50 främsta resultaten för motsvarande villkor.

Titta på videon nedan för att lära dig hur du använder Signals Dashboard.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695