Borttagning av TLS 1.0 och 1.1 tls-deprecation

TLS (Transport Layer Security) är ett kryptografiskt protokoll som används för att upprätta en säker kommunikationskanal mellan två system. Den används för att autentisera ett eller båda systemen och skydda sekretessen och integriteten för information som passerar mellan systemen. I maj 2018 användes tre versioner av TLS-protokollet: TLS 1.0, 1.1 och 1.2.

I mars 2019 upphörde stödet för protokollet Adobe. TLS 1.0 Adobe Audience Manager-funktionalitet fungerar inte för slutanvändare som använder webbläsare som bara stöder TLS 1.0.

I mars 2020 upphör stödet för protokollet TLS 1.1 för Adobe. Adobe Audience Manager-funktionaliteten slutar fungera för slutanvändare som bara har stöd för TLS 1.1.

Adobe rekommenderar starkt att du använder TLS 1.2, vilket är den senaste versionen av protokollet när du skriver. Alla moderna webbläsare använder TLS 1.2. Vi har samlat in en lista över webbläsare, versioner och deras TLS-stöd åt dig. Mer information om stöd för TLS-webbläsare finns på länken Transport Layer Security Wikipedia.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695