Filtrera sökresultat filter-search-results

Filtrera resultaten av en signalsökning baserat på signaltypen.

 1. Gå till Audience Data > Signals > Search och kör Signals Search med önskade nyckelvärdepar, eller en bredare sökning med hjälp av filtren.

 2. Använd Filter by Signal Type för att filtrera resultaten baserat på följande kategorier:

  • Actionable log files: signaler som tas emot via Google DCM loggfiler,
  • Adobe Analytics: signaler från Adobe Analytics konto. Använd Filter by report suites i den nedrullningsbara menyn för att välja den rapportsserie som du vill visa signaler från.
  • General online data: realtidsdata som genereras av besökarna och som inte ingår i loggfiler som kan användas och Adobe Analytics;
  • Onboarded records: data som tagits emot via batchdataöverföringar. Använd Filter by data source på den nedrullningsbara menyn för att välja datakälla att visa signaler från.
 3. Om du vill kan du Spara sökvillkor för framtida bruk.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695