Vi är inte Audience Manager-kund, men vi kan se Javascript-anropen för Audience Manager på vår webbplats

Fråga

Vi använder inte Adobe Audience Manager, men vi ser Javascript-anrop till Audience Manager i Javascript-felsökaren.

Varför händer det?

Svar

Det är troligt att egenskapen ni kör Experience Cloud Identity Service på webbplatsen. Om så är fallet behöver inte referensen till Audience Manager innebära att webbplatsen kör Audience Manager. Det innebär i stället att Audience Manager driver tjänsten.

Audience Manager-serveranrop görs vanligtvis för att synkronisera kund-ID:n.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695