setCustomerIDs setcustomerids

setCustomerIDs anger 1 eller flera nyckelvärdepar som definierar kund-ID:n och deras autentiseringstillstånd.

Syntax: visitor.setCustomerIDs()

Du kan ange ett eller flera ID:n enligt exemplet nedan. Se Kund-ID och autentiseringstillstånd för mer information och exempel.

// Single ID with a single authentication state
visitor.setCustomerIDs({
  "userid":{
    "id":"67312378756723456",
    "authState":Visitor.AuthState.AUTHENTICATED
  }
});

//Multiple IDs with a single authentication state
visitor.setCustomerIDs({
  "userid":{
    "id":"67312378756723456",
    "authState":Visitor.AuthState.AUTHENTICATED
  },
  "dpuuid":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
});
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a