Filtrera rapportresultat med datareglage filter-report-results-with-the-data-sliders

Använd de olika rapportskjutreglagen för att endast visa data som ligger över, under eller inom det angivna intervallet.

Ange ett lägre/högre intervall för rapportresultat med datareglagen

Med rapportreglagen kan du ange gränser för de data som returneras av en interaktiv rapport. Flytta det vänstra reglaget om du vill exkludera data under ett visst värde. Flytta det högra reglaget om du vill exkludera data ovanför ett visst värde. Rapporten uppdaterar och returnerar data som ligger inom det önskade intervallet. Använd reglagen för att:

  • Minska den totala mängden data som returneras av rapporterna.
  • Fokusera på egenskaper eller segment som ligger inom ett visst storleksintervall.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695