Audience Optimization Reports audience-optimization-reports

Audience Optimization Reports använder datavisualiseringsmetoder för att returnera information om destinations i ditt Audience Manager-konto. I varje rapport kan du klicka på nästan vilken datapunkt som helst för att returnera detaljerad information om objektet. Dessa Audience Optimization insikter kan tillämpas på flera användningsfall i annonserings- och publiceringskanaler, men är inte tillgängliga som standard. Kontakta din Audience Manager-konsult för att komma igång.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695