REST APIs rest-apis

RESTful APIs kan du arbeta programmatiskt med Audience Manager.

The Audience Manager REST API följer JavaScript Object Notation (JSON) för formatering av skickade och mottagna data. En stor fördel med JSON är att det hjälper till att API frågor som är enkla att skriva, läsa och tolka av utvecklare och datorer.

För att förenkla ditt arbete ännu mer migrerar vi våra REST APIs till Swagger. Mer information finns i API-kodmigrering för Audience Manager.

Granska Komma igång material innan det används Audience Manager API metoder.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695