Visningsprogram för besökarprofiler visitor-profile-viewer

Använd Visitor Profile Viewer för att visa det aktuella läget för en användarprofil för den aktuella webbläsaren, inklusive dess egenskaper och segment. För varje tram kan du visa dess SID, namn, information om hur besökarens egenskaper realiserades (första eller tredje part), realiseringstidpunkten och frekvensen för realiseringar. För varje segment kan du visa dess SID, namn och datum för segmentmedlemskap. Du kan även visa besökarprofilen för ett annat profils-ID för Audience Manager (UUID). The Visitor Profile Viewer är användbart i felsökningssyfte.

NOTE
  • Åtkomst krävs Administrator behörigheter.
  • Det tar 24 timmar innan information om realiserade segment och anpassade egenskaper visas i användargränssnittet.
  1. Klicka på Tools > Visitor Profile Viewer.

  2. (Valfritt) Klicka på trapnamnet för att visa trapet i Trait Builder.

    Mer information finns i Traits.

  3. (Valfritt) Klicka på segmentnamnet för att visa segmentet i Segment Builder.

    Mer information finns i Segment.

  4. (Villkorligt) I UUID anger du ett annat profil-ID för Audience Manager och klickar sedan på Refresh för att visa egenskaper och segment för den användaren.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695