Satsvisa beräkningar bulk-estimates

En bulkuppskattning returnerar segmentstorleksdata baserat på segmentregler. Följ de här instruktionerna för att göra en gruppuppskattning.

IMPORTANT
Masshanteringsverktygen är inte ett officiellt Adobe-erbjudande som stöds. Felsökning och support via kundtjänst hanteras från fall till fall.
NOTE
RBAC-gruppbehörigheter som har tilldelats i Audience Manager Gränssnittet respekteras i Bulk Management Tools.

Öppna Bulk Management Tools och:

  1. Klicka på Headers och kopiera Estimate Segment Size header.
  2. Klicka på Estimate -fliken.
  3. Klistra in uppskattningsrubriken i den första raden i uppskattningskalkylbladet.
  4. Klistra in eller skriv in data som du vill ändra i en motsvarande kolumn baserat på rubriketiketten.
  5. Klicka i verktygsfältet för kalkylblad på knappen Skapa som matchar det objekt du uppdaterar.
    Åtgärden öppnar Account Information -dialogrutan.
  6. Ange nödvändig inloggningsinformation och klicka Submit.

Den här åtgärden skapar en Response i kalkylbladet som innehåller information om uppskattad segmentstorlek. Innan du anger data bör kalkylbladet för bulkberäkning se ut ungefär så här:


Om gruppuppdateringen returnerar ett fel eller misslyckas finns mer information i Felsökning för grupphanteringsverktyg.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695