Autentiseringstillstånd för besökare i Audience Manager visitor-authentication-states-in-audience-manager

Statusen för besöksautentisering i Audience Manager avgör om den nya trait-informationen skrivs till besökarens autentiserade profil eller till enhetsprofilen, där data samlades in från. Audience Manager hanterar autentiseringsstatusarna för besökar-ID UNKNOWN och LOGGED_OUT i händelseanrop på samma sätt.

Börja med Experience Cloud ID-tjänsten v1.5+, setCustomerID metoden innehåller det valfria AuthState -objekt. AuthState identifierar besökare utifrån deras autentiseringsstatus. Audience Manager hanterar de realiserade egenskaperna på olika sätt, beroende på vilken autentiseringsstatus som skickas i anropet och vilka Sammanfogningsregel för profil som används för segmentering.

Autentiseringsstatus: OKÄND auth-status-unknown

Begäranvärde
Läs information från den autentiserade profilen
Skriv nya egenskaper till den autentiserade profilen
0
  • Ja, om Authenticated Option Merge Rule = Last Authenticated Profiles.
  • Nej, om Authenticated Option Merge Rule = Current Authenticated Profiles eller No Authenticated Profile.
Nej, trait-data läggs till i enhetsprofilen.

Exempelanrop (det begärandevärde som motsvarar autentiseringsstatusen markeras):

https://sample_customer.demdex.net/event?d_cid=123%01sample_id%010&d_sid=123456

Autentiseringsstatus: AUTENTISERAD auth-status-authenticated

Begäranvärde
Läs information från den autentiserade profilen
Skriv nya egenskaper till den autentiserade profilen
1
  • Ja, om Authenticated Option Merge Rule = Current Authenticated Profiles eller Last Authenticated Profiles.
  • Nej, om Authenticated Option Merge Rule = No Authenticated Profile.
Ja, trait-data läggs till i den autentiserade profilen.

Exempelanrop (det begärandevärde som motsvarar autentiseringsstatusen markeras):

https://sample_customer.demdex.net/event?d_cid=123%01sample_id%011&d_sid=123456

Autentiseringsstatus: LOGGED_OUT auth-status-logged-out

Begäranvärde
Läs information från den autentiserade profilen
Skriv nya egenskaper till den autentiserade profilen
2
  • Ja, om Authenticated Option Merge Rule = Last Authenticated Profiles.
  • Nej, om Authenticated Option Merge Rule = Current Authenticated Profiles eller No Authenticated Profile.
Nej, trait-data skrivs till enhetsprofilen.

Exempelanrop (det begärandevärde som motsvarar autentiseringsstatusen markeras):

https://sample_customer.demdex.net/event?d_cid=123%01sample_id%012&d_sid=123456

NOTE
Audience Manager utför en ID-synkronisering mellan CID och UUID i samtliga tre fall.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695