Kontrollpanel för regler för profilsammanslagning profile-merge-rules-dashboard

Skapa och hantera alla kopplingsregler från kontrollpanelen. Du kan skapa maximalt 4 Profile Merge Rules.

Den fjärde regeln för profilsammanslagning (All Cross-Device Profiles) är bara tillgänglig för kunder som köpt tillägget People-Based Destinations.

The Profile Merge Rules Instrumentpanelen har en enhetlig arbetsyta där du kan hantera dina Profile Merge Rules. Kontrollpanelen finns på Audience Data > Profile Merge Rules. Kontrollpanelen för regler kan se ut ungefär som i exemplet nedan.

När du arbetar med Profile Merge Ruleskan du:

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695