Kontrollpanel för regler för profilsammanslagning profile-merge-rules-dashboard

Skapa och hantera alla sammanfogningsregler från kontrollpanelen. Du kan skapa högst 4 Profile Merge Rules.

Den fjärde regeln för profilsammanslagning (All Cross-Device Profiles) är bara tillgänglig för kunder som köpt tillägget People-Based Destinations.

Kontrollpanelen Profile Merge Rules innehåller en enhetlig arbetsyta som gör att du kan hantera din Profile Merge Rules. Kontrollpanelen finns på Audience Data > Profile Merge Rules. Kontrollpanelen för regler kan se ut ungefär som i exemplet nedan.

När du arbetar med Profile Merge Rules kan du:

  • Skapa maximalt 4 Profile Merge Rules från datakällor mellan olika enheter. Se Skapa data för olika enheter (Source).
  • Ange en standardkopplingsregel. Segment Builder tillämpar automatiskt standardregeln på alla nya segment som du skapar.
  • Använd dataexportkontroller på en sammanfogningsregel. Data Export Controls hindrar dig från att skicka data till mål när det skulle strida mot datasekretess eller användaravtal.
  • Spåra det genomsnittliga antalet enheter för varje användare.
  • Arbeta med grundläggande kontroller för att skapa, redigera och ta bort regler. Endast administratörer kan hantera regler, men andra användare kan visa och tillämpa dem på segment. Se Alternativ för profilkopplingsregel definierade och Använd fall för kopplingsregler.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695