Globala datakällor global-data-sources

Översikt

Globala datakällor är tillgängliga för alla Audience Manager-kunder och innehåller enhetsreklam-ID:n som genererats av enhetstillverkare som Apple, Samsung, Microsoft, Roku och Android enhetstillverkare. Dessa ID:n är tillgängliga för tillverkare i annonssyfte. Audience Manager-kunder kan använda globala datakällor för att synkronisera enhets-ID:n och importera eller exportera data som är avaktiverade från dessa mappningar.

I följande tabell beskrivs de globala datakällor som stöds av Audience Manager.

Data-Source-ID
Beskrivning
20914
Google Advertising ID - GAID ID:n representerar enheter som kör operativsystemet Android.
20915
Apple ID For Advertising - IDFA ID:n representerar enheter som kör operativsystemet iOS.
121963
Roku ID for Advertising - RIDA ID representerar Roku direktuppspelningsenheter.
389146
Microsoft Advertising ID - MAID ID:n representerar enheter som kör operativsystemet Windows 10.
963906
Samsung Tizen IDs for Advertising - TIFA ID:n representerar Samsung smarta TV:er.
488258
Amazon Fire TV Advertising IDs representerar enheter som kör Amazon Fire OS
1171485
LG webOS TV ID - LGUDID representerar enheter som kör operativsystemet LG webOS.
1171489
Vizio ID for Advertising - IFA representerar enheter som kör operativsystemen Vizio Smart TV.

Importera data från globala datakällor

Du kan importera enhets-ID:n från globala datakällor genom både dataöverföring i realtid och batchdataöverföring.

IMPORTANT
När du skickar data till Audience Manager med ett globalt enhets-ID måste du se till att använda motsvarande datakälla för det aktuella enhets-ID:t. Exempel: Om du vill importera data för Apple IDFA använder du datakällans ID 20915.

Begränsningar

På enheter som kör iOS och Android kan bara inbyggda program hämta och använda enhets-ID:n (DAIDs). Webbprogram som körs i mobilwebbläsare har inte tillgång till enhetens reklam-ID.

Verifiering av globalt enhets-ID

Audience Manager validerar de annonserings-ID (DAID) för enheten som importeras av kunder, baserat på deras format, för att säkerställa att de matchar det standardformat som anges av enhetstillverkarna. Se Index för ID:n i Audience Manager för en detaljerad mappning av enhets-ID:n till globala datakällor och rätt format för varje ID. Kontrollera att du importerar enhets-ID:n i rätt format, baserat på enhetstypen. Audience Manager avvisar enhets-ID:n som inte har rätt format och returnerar ett felmeddelande som anger att ID:t avvisades.

Förfalloprincip för enhets-ID

Audience Manager tar automatiskt bort enhets-ID:n efter 120 dagars inaktivitet, ungefär som AAM UUIDs.

Begär nya globala datakällor

Om du vill begära att nya globala datakällor ska läggas till i Audience Manager kontaktar du Adobe Consulting eller Adobe kundtjänst och lämnar detaljerad information om de datakällor som krävs:

  • Namnet på den begärda plattformen (t.ex. Apple IDFA);
  • Namnet på det företag/den organisation som hanterar plattformen (t.ex. Apple Inc.);
  • Länkar till de tekniska specifikationerna för namnutrymmet för enhetens annonserings-ID (t.ex. AdSupport Documentation).
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695