Statusrapport för onboarding onboarding-status-report-about

Statusrapporten för introduktion kontrollerar om det går att bearbeta poster i dina inkommande datakällfiler och om de misslyckas. Den här rapporten visar data i ett interaktivt stapeldiagram och ger sammanfattningsvärden i tabellform. Dessutom innehåller det ett alternativ som samplar filer för ett fast tidsintervall och visar de vanligaste felen för varje feltyp. Den här rapporten finns i Analytics > Onboarding Status Report. Den här rapporten är också tillgänglig när du skapar en inkommande datakälla.

NOTE
Endast användare med administratörsbehörighet kan se den här rapporten i användargränssnittet i Audience Manager. Du kan låta användare som inte är administratörer informeras om status för de överförda inkommande filerna genom att lägga till deras e-postmeddelanden i rapporten. Se Ta emot e-postmeddelanden.

Statusrapport för introduktion: Om onboarding-status-about

The Onboarding Status Report kontrollerar om det går att bearbeta poster i dina inkommande datakällfiler. Den här rapporten visar data i ett interaktivt stapeldiagram och ger sammanfattningsvärden i tabellform. Dessutom innehåller det ett alternativ som samplar filer för ett fast tidsintervall och visar de vanligaste felen för varje feltyp. Den här rapporten finns i Analytics > Onboarding Status Report. Den här rapporten är också tillgänglig när du skapar en inkommande datakälla.

Felrapportering och felsampling error-reporting-sampling

Felrapportering och felsampling är två separata funktioner i Onboarding Status rapport.

Funktion
Beskrivning
Felrapportering

Felrapportering visar hur många lyckade och misslyckade poster som har bearbetats i en inkommande datakälla. Den returnerar data i ett interaktivt staplat stolpdiagram och som sammanfattningsmått i tabeller nedanför diagrammet.

Felrapporteringen sker automatiskt. Den körs kontinuerligt för alla inkommande datakällor. Returnerar data baserat på intervallet med förinställda tidsintervall eller ett anpassat tidsintervall som du anger med en kalenderwidget.

Felsampling

Felsampling tolkar innehållet i datafilerna och returnerar de 10 vanligaste felen för varje feltyp. Felen i dina inkommande datafiler förhindrar att enskilda poster bearbetas. Använd den här rapporten som ett felsökningsverktyg för att minska antalet filfel och förbättra bearbetningsfrekvensen.

Du måste aktivera felsampling manuellt. Den varar i 14 dagar från aktiveringsdagen och stänger sedan av sig själv. Du kan aktivera felsampling igen när 14-dagarsintervallet har gått ut. Du kan aktivera felsampling när du skapa en inkommande datakälla eller genom att kontrollera Felsampling kryssrutan i Inställningar för datakälla i en befintlig inkommande datakälla.

Felsampling är en beräkningsintensiv process. Därför returneras endast de första 10 felen för varje felkategori. Den är inte utformad för att returnera alla fel i en inkommande datakälla. Dessa fel är ett representativt urval av en potentiellt större grupp av liknande fel. Granska hela filen för de typer av fel som den här rapporten flaggar, formatera om filen och skicka in den igen.

Se Innehåll i inkommande datafil: Syntax, variabler och exempel om du vill ha mer information om hur du formaterar en datafil för en inkommande datakälla.

Felrapportstapeldiagram error-report-bar-chart

I felrapporten visas ett diagram över lyckade och misslyckade resultat för postbearbetning i ett staplat stolpdiagram, vilket visas i följande exempel. Diagrammet är interaktivt. Om du klickar på ett fält visas sammanfattningsmått för den dagen i en tabell nedanför diagrammet.

Felrapporttabeller error-report-tables

Felrapporten visar tabelldata under stapeldiagrammet. Tabellen visar antalet lyckade och misslyckade samt summor och procent.

Slutförda och misslyckade poster

I den här standardvyn visas antalet frekvenser för totalt antal poster i rapporten och en beskrivning av felen per feltyp.

Summor och procent

Klicka Totals & Percentages för att se vilka % av filerna som har bearbetats.

Provtagningsrapport för 14 dagar error-reporting-14-days

När felsamplingen är aktiv visas de 10 vanligaste felen för varje feltyp i rapporten. Klicka på en feltypsknapp högst upp i rapporten för att se alla uppsättningar exempeldata.

NOTE
Rapporten visar inte postfel i den aktuella versionen. Om du vill hitta och åtgärda filfel bör du granska resultaten och jämföra dem med specifikationerna i Innehåll i inkommande datafil dokumentation.

Ta emot e-postmeddelanden receive-email-notifications

Du kan lägga till e-postadresserna till de mottagare som du vill ska meddelas om status för de överförda inkommande filerna. Observera att du kan välja olika mottagare för olika datakällor.

Skapa en statusrapport för introduktion create-onboard-status-report

A Sample Error Report returnerar antalet poster i en datakälla som bearbetades och hur många som misslyckades. Följ de här stegen för att skapa en Sample Error Report.

 1. Gå till Analytics > Onboarding Status Report. Sök efter en datakälla eller välj en i listan.

 2. Välj ett datumintervall. Alternativen är:

  • En uppsättning fasta rapportintervall.
  • Kalenderwidgetar som gör att du kan skapa ett anpassat datumintervall.
 3. Klicka på OK.

Villkor och definitioner för introduktionsstatusrapport report-terms-conditions

En referenshandbok för de etiketter och termer som används i den här rapporten.

Villkor
Definition
Datasynkroniseringsfilnamn

Visar filer som Audience Manager har tagits emot och bearbetats från den valda inkommande datakällan.

Filbearbetning misslyckas om filnamnet är felaktigt formaterat. Vilka filnamn som krävs varierar beroende på hur du skickar dessa data till Audience Manager. Leveransmetoderna omfattar Amazon S3 och FTP. Instruktioner om hur du namnger filer finns i:

Formatfel
Visar antalet poster som inte kunde bearbetas eftersom de inte matchade syntax- eller formateringskraven. Se Innehåll i inkommande datafil: Syntax, variabler och exempel om du vill ha information om hur du formaterar dina data.
Ogiltigt AAM-ID

Visar antalet felaktigt formaterade Audience Manager användar-ID (UUID). Vanligtvis anger detta ID:

 • Matchade inte det förväntade 38-siffriga formatet.
 • Innehåller alfabetiska tecken. ID:n ska endast vara siffror.
Ogiltigt enhets-ID

Visar antalet felaktigt formaterade globala enhets-ID:n. Se Index för ID:n i Audience Manager och Globala datakällor om du vill ha information om hur enhets-ID ska formateras och vilka globala datakällor du ska använda, baserat på enhetstypen.

Felsamplingsavsnittet i rapporten innehåller detaljerad information om ogiltiga enhets-ID, till exempel:

 • Datakällans ID som motsvarar det ogiltiga enhets-ID:t.
 • Ogiltigt enhets-ID;
 • Typen av förväntat enhets-ID, baserat på datakällan.
Inget matchande AAM-ID

Dessa är ombord-ID:n Audience Manager kan inte matcha ett befintligt ID. Inbyggda ID:n kan ha den här statusen när Audience Manager har ännu inte utfört någon ID-synkronisering eller så kan den fortfarande inte matcha ID:t även efter en synkronisering.

För oöverträffade mobil-ID:n gäller följande: Audience Manager kommer att:

 • Fortsätt lagra och försök synkronisera detta ID.
 • Spela in som Lagrad post i rapporten om ID:t inte kan synkroniseras.

Om din onboardfil innehåller mobila ID:n kan du behandla dessa siffror lite mer lätt än de andra måtten. De påverkar inte framgången och matchningsfrekvensen för efterföljande filer.

Inget fack realiserat

Visar egenskaper som Audience Manager kan inte matcha mot ett ombord-beteende. Detta kan bero på följande:

Procent lyckades
Procentandelen poster i filen som har lagrats utan fel. Procent lyckade = poster bearbetade / antal poster i en fil.
Mottagna poster
Det totala antalet mottagna poster. I de flesta fall bör det här antalet matcha det totala antalet poster (rader) i den inkommande datafilen.
Lagrade poster
Antal poster som lagrats utan fel. På grund av filformatsfel kanske vissa av de mottagna posterna inte lagras av Audience Manager. Antalet lagrade poster kan vara mindre än antalet mottagna poster.
Totalt antal realiserade egenskaper
Antal egenskaper för alla användare i alla inkommande filer som lagras i Audience Manager plattform.
Totalt antal oanvända signaler

Totalt antal oanvända signaler som tagits emot i rapporten. Summan baseras på det totala antalet poster som lagrats.

Se Rapport om oanvända signaler för mer information.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695