DCS API Metoder dcs-api-methods

Skicka data till DCS API använda GET eller POST metoder.

Du kan skicka data till DCS använder någon av GET eller POST metoder. Ta en titt på exempelsamtalen nedan med kurva. I alla tre provsamtalen lägger vi till signalerna c_likes = famous popstar och c_loves = famous actress till enhetsprofilen 12345678901234567890123456789012345678.

Skicka data via GET send-data-via-get

Observera att den största tillåtna storleken för GET samtal är 8K.

curl -i "yourcompany.demdex.net/event?d_uuid=12345678901234567890123456789012345678&d_rtbd=json&c_likes=famous%20popstar&c_loves=famous%20actress"

Skicka data via POST send-data-via-post

Observera kraven för att skicka data med POST metod:

  • Den största tillåtna storleken är 32 kB.
  • Ange innehållstypen till application/x-www-form-urlencoded.

Exempel på samtal

curl -X POST \
  https://yourcompany.demdex.net/event \
  -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -d 'c_likes=famous%20popstar&c_loves=famous%20actress&d_uuid=12345678901234567890123456789012345678'
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695