Förstå Edge Data Center understanding-the-edge-data-center

Audience Manager använder distribuerade, avancerade datorlösningar för att möta de krav som externa källor ställer på våra system.

Grunderna i Edge Data Center edge-data-center-basics

Edge Computing ger bättre prestanda som svar på diffus, internetomfattande efterfrågan eftersom själva"edge" är en global gräns. Detta innebär Audience Manager bearbetningen placeras dynamiskt närmast efterfrågekällorna och data returneras med kortast möjliga sökväg. Med Edge Computing bibehålls webbplatsens prestanda, vilket i sin tur bevarar användarupplevelsen på webbplatsen. edge data center är en nyckelgateway för att flytta data in och ut ur Audience Manager.

The Audience Manager edge data center innehåller:

  • Kärnservrar: De här är de viktigaste Audience Manager system. De uppdaterar och tillhandahåller data till edge-servrarna.

  • Edge-servrar: Vanligtvis är detta program- och/eller webbservrar. De sitter vid gränsen mellan Audience Manager och Internet. Edge-servrar, som DCS eller Akamai-system hanterar vanligtvis data och förfrågningar som flödar in i och ut ur Audience Manager.

  • Belastningsutjämnare: Hantera ojämna krav på datoranvändning och bearbetning i Internet-tillämpningar. Dessa balanserare förhindrar att serverkluster överbelastas medan andra förblir inaktiva.

I följande diagram visas datacentermiljön i Audience Manager.

Geografisk fördelning och belastningsfördelning geo-dist-balance

Se DCS avsnitt i Datainsamlingskomponenter.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695