Datastyrning

Översikt overview

Datastyrning i Audience Manager avser livscykeln för era kunddata i Audience Manager och omfattar insamling och döljande av IP-adresser, datalagring och gränsöverskridande dataöverföringar.

Insamling och döljande av IP-adresser collecting-ip-addresses

IP-adressen till en person som besöker kundens webbplats skickas till Adobe Data Processing Center (DPC) där IP-adressen kan lagras. Beroende på vilken nätverkskonfiguration besökaren har kan det hända att IP-adressen inte nödvändigtvis representerar IP-adressen till besökarens dator. Adressen kan till exempel vara den externa IP-adressen till en NAT-brandvägg (Network Address Translation) IP, en HTTP-proxy eller en internetgateway.

Metod för att dölja IP-adress: I enlighet med principerna för Privacy By Design kan Adobe Audience Manager-kunder dölja IP i användargränssnittet, antingen globalt i alla geografiska regioner eller för specifika länder. När du aktiverar den här inställningen ignoreras den sista oktetten (den sista delen) i IP-adressen omedelbart när IP-adressen hämtas till Audience Manager. Audience Manager tar bort den här delen av IP-adressen innan den bearbetas (inklusive före valfri geografisk sökning eller loggning av IP-adressen). Exempel:

  • Före: 255.255.255.255
  • Efter: 255.255.255.0
NOTE
Se IP-adressofuscation för att lära sig hur man aktiverar IP adressofuscation i användargränssnittet i Audience Manager.

Titta på videon nedan för att få veta mer om hur du döljer IP-adresser i Audience Manager.

Geografisk segmentering: Om du aktiverar dolda IP-adresser kan de återstående oktetterna i IP-adressen fortfarande användas för geosegmentering och rapportering i Audience Manager. Om du inte aktiverar dolda IP-adresser använder Audience Manager den fullständiga IP-adressen. Du kan i båda fallen använda funktionen för geografisk segmentering när du vill identifiera en IP-plats efter geografiskt område, men med lite sämre precision när dolda IP-adresser används. Information på ortsnivå påverkas sannolikt mycket när IP-adresserna döljs. Information på regions- och landsnivå påverkas förmodligen bara en aning. Geografiska segmenteringsdata är bara granulära på orts- eller postnummernivå, inte på individnivå. Läs mer om geografisk målanpassning och hur du ställer in traits med geografiska variabler.

Datalagring i Audience Manager data-retention

Att tillämpa lämpliga, säkra och tidsanpassade principer för datalagring är en viktig del av att följa dataskyddsreglerna. Audience Manager-kunder kan ange anpassade lagringsperioder för traits och segment genom att definiera det TTL-värde (time to live) som krävs. Mer information om lagringsperioder finns i vanliga frågor om datalagring.

Gränsöverskridande dataöverföringar data-transfers

När Audience Manager överför personuppgifter från kunder över nationsgränser gör Audience Manager det i enlighet med tillämplig lag. Läs mer på Adobes sekretesscenter.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695