Plattformsarkitektur: Dataflödesschema platform-architecture-data-flow-map

Kartan innehåller de större Audience Manager-systemen. Det visar visuellt hur data flödar in i, ut ur och mellan Audience Manager-komponenter.

Så här läser du den här kartan compmap

Den grå rutan innehåller Audience Manager system. Vissa komponenter är helt interna och andra sitter på gränsen mellan Audience Manager och världen utanför. Som en Audience Manager kunderna, interna komponenter är ofta transparenta eller otillgängliga. Men ibland kan ni interagera med dessa system via användargränssnittet eller dataintegreringar. System i kanten av paketet samlar in och skickar data mellan Audience Manager och världen utanför.

Färger definierar den typ av data som flödar in och ut ur Audience Manager. Grönt är klientdata, blått är kunddata (personer som besöker er webbplats) och orange är data som används för rapportering.

Systembeskrivningar och sammanfattningar finns i informationen åtgärd, samling, bearbetningoch tagghantering -avsnitt.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695