Avancerad sökning i Adobe Analytics advanced-search-for-adobe-analytics

Audience Manager-kunder som också använder Adobe Analytics kan utnyttja integrationen mellan de två lösningarna genom att Advanced Search for Adobe Analytics alternativ.

Med den här integreringen kan du se egna namn för nyckelvärdepar som härleds från Adobe Analytics rapportsviter. Så här gör du:

  1. Gå till Audience Data > Signals > Search och kör Signals Search och aktivera Advanced search for Adobe Analytics alternativ.

  2. Använd Report Suite nedrullningsbar meny där du kan söka efter och välja Adobe Analytics rapporteringsprogram som ska användas.

  3. Ange resten av sökvillkoren och klicka på Search. Om du vill söka efter alla signaler i den angivna rapportsviten lämnar du fältet för nyckelvärden tomt.

    note note
    NOTE
    The Key or Key Name fält visar automatiskt ifyllda förslag baserat på dina indata, liksom egna namn för de tangenter som du anger.

  4. Sökresultaten visar nu egna namn för nyckelvärdepar som anges i Key or Key Name eller för alla signaler i rapportsviten om du lämnar fältet för nyckelvärden tomt.

I videon nedan visas hur du använder Data Explorer att identifiera och använda era Adobe Analytics-data, inklusive söka efter använda och oanvända signaler, skapa analysegenskaper och förstå data.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695