Profile Merge Rules Översikt profile-merge-rules-overview

Med Profile Merge Rules ni kan styra vilka datauppsättningar som används för segmentering och rikta in er på rätt sätt på olika enheter.

Datainsamling och målinriktning med anonyma och autentiserade profiler data-collection-targeting

Vanligtvis bygger målgruppssegmentering och målgruppsanpassning på data som samlas in från alla användare på en enhet. Datainsamling och målinriktning baserat på data på enhetsnivå har vissa nackdelar. Du kan t.ex. inte skilja mellan flera användare som delar en enhet eller målar användare korrekt på flera enheter. Enhetscentrerad datainsamling räcker inte längre för digitala marknadsföringskampanjer eller målinriktning mellan olika enheter.

Profile Merge Rules förändrar hur Audience Manager samlar in data och segment som användare kan inrikta sig på. Du kan arbeta med två olika typer av profiler, en enhetsprofil och en autentiserad profil.

Profiltyp
Beskrivning
Device Profile

A device profile är knutet till ett ID för en viss enhet, till exempel en cookie ID eller mobilenhets-ID.

Den innehåller följande uppgifter:

  • Rule-based traits realiseras när en användare inte autentiseras.
  • Onboarded traits kopplat till ett enhets-ID som cookie-based, data från tredje part.
Authenticated Profile

The authenticated profile är kopplat till ett användar-ID som skickas när en person loggar in på din plats.

Den innehåller följande uppgifter:

  • Rule-based traits samlas in mellan olika enheter när en användare autentiseras.
  • Onboarded traits i en offlinefil som är länkad till samma användar-ID.

Dessa olika profiler styr vilka data du kan använda för segmentering. Med en autentiserad profilkan du skapa korrekta segments baserat på data från flera enheter för en enskild användare. Detta innebär att ni kan leverera en enhetlig varumärkesupplevelse till kunder på flera enheter. Audience Manager uppnår detta genom att lagra mappningen av de olika enheter som en person använder för sina onlineaktiviteter på sina autentiserad profil. Dessa mappningar kallas för Profile Link Device Graph.

Fördelar advantages

Med Profile Merge Rules du kan:

  • Målanvändare baserat på autentiserad profil, anonyma profiler eller kombinationer av båda.
  • Rikta in er till en viss kund på olika enheter.
  • Skapa ett enhetsdiagram baserat på deterministiska data.
  • Finjustera data i segments baserat på olika profiler.
  • Få ytterligare insikter om er målgrupp.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695