Exempelmeddelande till partners efter inkommande bearbetning sample-message-to-partners-after-inbound-processing

När en inkommande Server-to-Server-fil bearbetas skickas ett kvitto via e-post till partnerlösningar och, om den är konfigurerad, till partnern.

Följande exempel är ett exempel på ett e-postmeddelande. Tabellen under meddelandet beskriver de olika raderna i meddelandet.

Från: aam-noreply@adobe.com

Ämne: Adobe Audience Manager server-till-server-bearbetningsresultat:

Bästa Adobe-partner: (ID:7)

Vi har tagit emot din leverans av Adobe Audience Manager Server-till-server-filer

Filnamn:

s3n://<bucket_name>/2018-05-17/ftp_dpm_7_901_1368806402.sync

s3n://<bucket_name>/2018-05-16/ftp_dpm_7_901_1368655202.sync

s3n://<bucket_name>/2018-05-17/ftp_dpm_7_901_1368784804.sync

s3n://<bucket_name>/2018-05-17/ftp_dpm_7_901_1368806403.sync

s3n://<bucket_name>/2018-05-17/ftp_dpm_7_901_1368784802.sync

s3n://<bucket_name>/2018-05-17/ftp_dpm_7_901_1368784803.sync

s3n://<bucket_name>/2018-05-17/ftp_dpm_7_901_1368806404.sync

Mottagna poster: 40669900

Formatfel: 0

Ogiltigt AAM-ID: 112

Inget matchande AAM-ID: 0

Inget fack realiserat: 26730823

Bearbetade poster: 40669900

Lagrade poster: 13938958

Totalt antal enheter: 21

Totalt antal signaler: 918878926

Totalt antal oanvända signaler: 660348376

Totalt antal realiserade egenskaper: 258086908

Totalt antal borttagna egenskaper: 0

Det gick inte att validera totalt antal egenskaper: 0

Totalt antal användare som har egenskaper som inte kunde valideras: 0

Jobbstarttid: 2018-05-17 18:07:49

Jobbsluttid: 2018-05-17 18:45:02

Följande tabell innehåller rader som motsvarar rader i det mottagna e-postmeddelandet.

Linje
Beskrivning
Filnamn

Lista över alla inkommande filer som Adobe har tagit emot för den här partnern och som har bearbetats tillsammans. I det föregående exempelmeddelandet är partner-ID 7 och dataägar-ID 901.

Slutnumret (1,2,3...) är det uppdelade nummer som lagts till antingen av kunden eller av den inkommande distributören.

Mottagna poster
Totalt antal poster som tagits emot Adobe över alla filer. I de flesta fall bör detta vara det totala antalet rader i inkommande filer.
Formatfel
Antal rader som inte matchade det förväntade formatet. Dessa rader kunde inte identifieras av det inkommande jobbet.
Ogiltigt AAM-ID
Antal Audience Manager-UID som inte matchade det förväntade 38-siffriga formatet. Eller så är Audience Manager UUID:n som skickas i filen inte siffror.
Inget matchande AAM-ID
Totalt antal användare som Audience Manager inte kunde hitta ett matchande UUID. Dessa filer har inte synkroniserats med ID, så Audience Manager kan inte hitta UUID.
Inget fack realiserat
Antal poster där ingen av signalerna på linjen är kopplad till ett Audience Manager-trait.
Bearbetade poster
Totalt antal poster som bearbetats av Audience Manager. I de flesta fall bör det här numret vara samma som"Mottagna poster".
Lagrade poster
Antal poster som resulterar i data som ska läsas in i systemet = Bearbetade poster - Formatfel - Ogiltiga AAM-ID:n - Inget matchande AAM-ID - Inget spår realiserat.
Totalt antal enheter
Antal enheter för vilka data lästes in i systemet.
Totalt antal signaler
Totalt antal signaler för alla användare i alla inkommande filer (totalt antal nyckel-/värdepar i de bearbetade posterna).
Totalt antal oanvända signaler
Totalt antal oanvända signaler för alla användare i alla inkommande filer (nyckel/värde-par som inte mappades till Audience Manager). I de flesta fall innebär detta att Audience Manager inte har några definierade regler för signalen.
Totala realiserade egenskaper
Antal Audience Manager-egenskaper för alla användare i alla inkommande filer baserat på signalerna.
Totalt antal borttagna egenskaper
Totalt antal borttagna egenskaper för alla användare i alla inkommande filer. För fullständig synkronisering händer detta om användaren har egenskapen i en tidigare körning men inte i den aktuella körningen.
Totalt antal trakter som inte kunde valideras
Representerar antalet egenskaper som inte tillhör den datakälla som deklarerats i filnamnet.
Totalt antal användare som har egenskaper som inte kunde valideras
Antalet poster som hade egenskaper som inte kunde valideras.
Jobbstarttid
Den tidpunkt då det inkommande jobbet startar.
Jobbsluttid
Den tidpunkt då det inkommande jobbet avslutas.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695