Annonsenhetsöverlappning ad-unit-overlap

The Ad Unit Overlap rapporten visas som ett värmediagram som markerar höga och låga överlappningar mellan annonsenheter.

Användningsexempel use-cases

Med Ad Unit Overlap kan ni få insikt i var era målgrupper överlappar era webbegenskaper. I rapporten behandlas dina 100 mest relaterade egenskaper och hur de överlappar varandra.

Använda överlappningsrapport för annonsenhet using-the-report

Använd Top N Base Ad Units och Top N Overlapping Ad Units för att välja önskat antal annonsenheter för överlappningen. Du kan välja maximalt 100 objekt för varje.

Använd Dagsintervall och Datum till kontroller för att justera uppseendeintervallet. Observera att 7-dagars och 30-dagars summeringsperioder endast är tillgängliga för söndagsdatum.

Använd Base Ad Unit och Overlap Ad Unit för att välja vilka annonsenheter som ska visas i överlappningsrapporten.

IMPORTANT
Vid aktivering Audience Optimization for Publishersmåste du ta med beskrivande metadata för Ad Unit IDs, enligt beskrivningen i steg 3 av Importera Google Ad Manager-datafiler (tidigare DFP) till Audience Manager. Genom att göra detta försäkrar du dig om att rapporten innehåller information om webbegenskapen som Ad Unit i stället för Ad Unit ID.

Tolka resultaten interpreting-results

Dina Ad Unit Overlap skulle kunna se ut ungefär som nedan. Håll muspekaren över en cell för att få mer information om just den överlappningen. Se beskrivningarna för ytterligare information i tabellen nedan.

Objekt
Beskrivning
Överlappa annonsenhet
Namnet på lagerartikeln. Detta kan till exempel vara en av dina webbplatser eller en artikel på din webbplats. I bilden ovan är basannonsenheterna artiklarna 9-18.
Basannonsenhet
Namnet på lagerartikeln. Detta kan till exempel vara en av dina webbplatser eller en artikel på din webbplats. I bilden ovan är basannonsenheterna artiklarna 1-8.
Antal överlappande annonsenheter
Antalet användare som har besökt annonsenheten 9-18. Den här informationen extraheras från Google Ad Manager-loggarna.
Antal basannonsenheter
Antalet användare som har besökt annonsenhetsposterna 1-8. Den här informationen extraheras från Google Ad Manager-loggarna.
Överlappa antal unika
Överlappningen mellan de användare som har besökt en Basannonsenhet och Överlappa annonsenhet.
Överlappningsprocent
Överlappningen mellan de användare som har besökt en Basannonsenhet och Överlappa annonsenhet. Det här är Överlappa antal unika, uttryckt i procent av Basannonsenhet.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695