Importera Google Ad Manager-datafiler (tidigare DFP) till Audience Manager import-dfp-data-files-into-audience-manager

Innan Audience Manager kan aktivera Audience Optimization för utgivare måste du se till att alla krav som beskrivs i den här artikeln uppfylls. Kontakta kundtjänst när du har kontrollerat alla krav.

Förutsättningar för logginmatning i Google Ad Manager prereqs-dfp-ingestion

Observera att processen som beskrivs i det här avsnittet måste slutföras före går du vidare till förutsättningarna för aktivering av loggimport.

För att kunna använda Google Ad Manager (tidigare Google DFP) loggfiler i Audience Managermåste du först ange Unikt användar-ID för Audience Manager (UUID) i annonstagganropet. På så sätt inkluderas vårt ID i Google Ad Manager loggar och vi kan matcha ID:n mellan Google Ad Manager och Audience Manager. Använd Audience Manager DIL eller Audience Management Module för att ange Audience Manager UUID i en cookie för första part.

Så här anger du Audience Manager ID i annonstaggsanropet, vilket förklaras i vår dokumentation:

Du måste ange Audience Manager Identifiera dig själv och arbeta med Audience Manager konsulttjänster för att kontrollera om allt fungerar. Du har angett Audience Manager ID korrekt om:

  • 'aamid' är nyckeln som används som identifierare.
  • Värdet för användar-ID är korrekt formaterat som Audience Manager UUID enligt vår Index för ID:n i Audience Manager.
  • Du har inkluderat Audience Manager UUID i ett definierat fält i Google Ad Manager loggar (t.ex. CustomTargeting).

Krav för aktivering av logginmatning prereqs-ingestion-enablement

Steg
Detaljer
Ägare
Steg 1
Bekräfta att stegen som krävs för att ställa in Audience Manager UUID (se ovan) har slutförts innan du går till steg 2
Audience Manager Kundtjänst eller konsulttjänster
Steg 2

Din Google Ad Manager-administratör skapar:

  1. Ett tjänstkonto för inhämtning av Google Ad Manager loggar in på Audience Manager.

  2. Nya autentiseringsuppgifter.

    Obs! Detta kan kräva en unik e-postadress som är specifik för det här projektet och kommer att användas vid etablering av åtkomst till Google Storage Bucket.

  3. En privat nyckel (JSON-baserade autentiseringsuppgifter)

Din Google Ad Manager-administratör
Steg 3

Din Google Ad Manager-administratör beviljar API-åtkomst till tjänstkontot. I det här steget får du tillgång till metadata som identifierar dimensioner (radartiklar, order, kreatörer).

Obs! Använd e-poståtkomsten till tjänstkontot som du skapade i steg 2 för att ge behörighet att komma åt API:t.

Din Google Ad Manager-administratör
Steg 4

Din Google Ad Manager-administratör upprättar åtkomst till Google Storage Bucket. Kom ihåg:

  • Detta kan göras via en Google-grupp.
  • Associera den unika e-postadressen som tilldelats tjänstkontot med lagringskassetten.
Din Google Ad Manager-administratör
Steg 5
Din Google Ad Manager-administratör tillhandahåller Google Ad Manager-nätverks-ID:t. Detta gör att vi kan skicka in nätverks-ID när vi anropar API:t.
Din Google Ad Manager-administratör
Steg 6
Kompilera förutsättningarna och öppna en supportanmälan genom att följa instruktionerna i detalj här för att få igång processen för loggöverföring.
Du, eller Audience Manager Rådfråga dig
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695