Adobe Customer Support Experience

Admin Console supportbiljetter

Supportbiljetter kan nu skickas via Admin Console. Instruktioner om hur du skickar in en supportanmälan finns i avsnittet skicka en supportanmälan.

Vi arbetar för att förbättra ditt sätt att interagera med Adobe kundsupport. Vår vision är att effektivisera supportarbetet genom att gå över till en enda startpunkt med Adobe Admin Console. När du är klar kommer din organisation enkelt att få tillgång till kundsupport på Adobe, få bättre insyn i servicehistoriken via ett gemensamt system för alla produkter samt begära hjälp via telefon, webben och chatt via en enda portal.

Skicka in en supportanmälan till Admin Console submit-ticket

För att skicka in en supportanmälan i Admin Consolemåste du ha administratörsrollen Support tilldelad av en systemadministratör. Endast en systemadministratör i din organisation kan tilldela den här rollen. Produkt, produktprofil och andra administrativa roller kan inte tilldela supportadministratörsrollen och kan inte visa Create Case det alternativ som användes för att skicka in en supportanmälan. Mer information finns på företag och team kundtjänst dokumentation.

Tilldela administratörsrollen för support

Supportadministratörsrollen är en icke-administrativ roll som har åtkomst till supportrelaterad information. Supportadministratörer kan visa, skapa och hantera problemrapporter.

Så här lägger du till eller bjuder in en administratör:

 1. I Admin Console väljer du Users > Administrators.

 2. Klicka på Add Admin.

 3. Ange namn eller e-postadress.

  Du kan söka efter befintliga användare eller lägga till en ny användare genom att ange en giltig e-postadress och fylla i informationen på skärmen.

  Lägg till administratör

 4. Klicka på Next. En lista med administratörsroller visas.

Så här tilldelar du en supportadministratörsroll till en användare (gör det möjligt för en användare att kontakta support):

 1. Välj Support administrator alternativ.

  Redigera administratörsrättigheter

 2. Välj något av följande två alternativ:

  • Alternativ 1: Basic support administrator. Välj det här alternativet om du vill ge användarsupporten åtkomst till alla lösningar (utom Marketo Engage).
  • Alternativ 2: Product support administrator: Välj det här alternativet om du vill ha stöd för Marketo Engage. Välj vilka Marketo Engage-instanser som ska ge användaren support åtkomst.

  Redigera administratörsrättigheter Marketo

 3. När du har gjort markeringarna klickar du på Save.

Användaren får en e-postinbjudan om de nya administratörsbehörigheterna från message@adobe.com.

Användarna måste klicka Kom igång i e-postmeddelandet för att gå med i organisationen. Om nya administratörer inte använder Kom igång i e-postinbjudan skulle de inte kunna logga in på Admin Console.

Som en del av inloggningsprocessen kan användare uppmanas att konfigurera en Adobe-profil om de inte redan har en. Om användarna har flera profiler som är kopplade till sin e-postadress måste användarna välja Gå med i teamet (om du uppmanas att göra det) och välj sedan den profil som är associerad med den nya organisationen.

Bekräftelse av administratörsbehörighet

Mer information finns i redigera företagsadministratörsroll anvisningar i dokumentationen för administrativa roller. Observera att endast en systemadministratör för din organisation kan tilldela den här rollen. Mer information om administrativ hierarki finns på administrativa roller dokumentation.

Skapa en supportanmälan med Admin Console

Skapa en biljett med Admin Consoleväljer du Support i den övre navigeringen. The Support Summary visas. Nästa steg är att välja Create Case alternativ.

TIP
Om du inte kan se Create Case eller Support måste du kontakta en systemadministratör för att tilldela supportadministratörsrollen.

Admin Console supportflik

En dialogruta visas där du kan välja en problemtyp. Välj den problemtyp som bäst beskriver problemet eller frågan och välj sedan Create Case längst ned till höger.

Välj problem

The Create Case visas. Du ombeds att ange viss information, t.ex. produkt, prioritet, beskrivning och bifoga skärmdumpar för att beskriva problemet. Välj Next för att fortsätta.

skapa ärende

NOTE
Om problemet leder till driftavbrott eller mycket allvarliga avbrott i ett produktionssystem tillhandahålls ett telefonnummer för omedelbar hjälp.

På nästa sida kan du fylla i kontaktinformation och ge Adobe kundsupport den bästa tiden att kontakta dig. När du är klar väljer du Submit längst ned till höger och din biljett skickas till Adobe kundsupport.

Skicka biljett

recommendation-more-help
8ed0d354-72b4-4986-bd11-de69f7dc6bdf