Logiska operatorer som stöds supported-logical-operators

Använd logiska operatorer för att gruppera nyckelvärdepar och bakgrundsfyllningsegenskaper.

Använd följande logiska operatorer som stöds för att söka efter nyckelvärdepar:

Jämförelseoperatorer

Operator
Definition
==
Lika med
>
Större än
<
Mindre än
=>
Större än/lika med
<=
Mindre än/lika med

Namngivna operatorer

Operator
Utvärderar till True När
Contains
Värdet i ett nyckelvärdepar innehåller tecken som anges av den här operatorn.
Startswith
Värdet i ett nyckelvärdepar börjar med tecken som anges av den här operatorn.
Endswith
Värdet i ett nyckelvärdepar slutar med de tecken som anges av den här operatorn.

Operatorer som stöds för trait Backfilling and Estimation supported-operators-backfilling

Du kan använda bakåtfyllnadsegenskaper som innehåller uttryck som innehåller någon av de operatorer som stöds av Signal Search. Förutom dessa operatorer stöder även bakåtfyllnad och uppskattning av trait-egenskaper AND, ORoch AND NOT logiska operatorer, som används för att kombinera nyckelvärdepar i uttryck med bakgrundsfyllning.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695