Tidszoner i Audience Manager time-zones-in-audience-manager

Audience Manager använder UTC (Coordinated Universal Time) i hela användargränssnittet.

Om inget annat anges kan du välja alla datum och datumintervall i Adobe Audience Manager Gränssnittet är UTC (Coordinated Universal Time). I Skapa mål När du mappar segment till målet är start- och slutdatumet som du väljer midnatt UTC. Samma sak gäller för alla datum i Audience Manager.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695