Startsida för destinationer destinations-home

The Destination på landningssidan visas alla URL, cookie och server-till-server-mål. Det innehåller funktioner som gör att du kan skapa, redigera, söka efter och rapportera destinationer. Landningssidan finns i Audience Data > Destinations.

Standardlandningssida default-landing-page

Standardlandningssidan visar dina destinationer baserat på typ. Du kan filtrera destinationerna med hjälp av de fyra flikarna:

  • Alla: visar alla typer av destinationer.
  • Adobe Experience Cloud: visar mål som skickar data till andra Adobe Experience Cloud-lösningar. För närvarande är Adobe Analytics det enda alternativ som stöds. Se Konfigurera ett analysmål.
  • Integrerade plattformar: visar personbaserade och enhetsbaserade mål (även namngivna server-till-server-mål).
  • Egen: visar mål för cookie och URL.

Landningssida för adresserbara målgrupper audiences-landing-page

Om du vill visa målgruppsdata och matchningsfrekvenser för server-till-server-målet väljer du Integrated Platforms > Device-Based.

Mer information om den information som visas finns i Addresserable Auditions Interface.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695