Migrering av Audience Manager-användare till Admin Console user-migration

Översikt overview

Hanteringen av användarkonton för Audience Manager övergår till Adobe Admin Console för en smidigare upplevelse över alla era Adobe-lösningar.

Fördelarna med att använda Admin Console är bland annat:

Fördel
Beskrivning
Samlad inloggning i olika lösningar
Audience Manager-användare kan logga in på Experience Cloud och alla andra lösningar med sina Adobe ID eller Enterprise ID. Den här inloggningen ger åtkomst till integrerade lösningar och bastjänster i hela Experience Cloud. Efter migreringen omdirigeras användare som försöker logga in via äldre inloggningar (bank.demdex.com) till experiencecloud.adobe.com.
Hantera användare och grupper
När migreringen är klar hanterar Audience Manager administratörer användare och grupper exklusivt i Admin Console.
Hantera produkter och tjänster

Från Admin Console kan administratörer:

  • Skapa, uppdatera och ta bort användare
  • Ge åtkomst till lösningar och tjänster

För att underlätta användarmigrering ber vi alla Audience Manager-administratörer att börja migrera sina användarkonton till Adobe Admin Console så snart som möjligt genom att följa stegen som beskrivs i den här artikeln.

Vad användarna behöver göra what-to-do-users

Som Audience Manager-användare behöver du bara kontakta Audience Manager-administratören och be honom/henne att skapa ett nytt användarkonto åt dig i Admin Console.

Vad administratörer behöver göra what-to-do-admins

Audience Manager-administratörer bör följa stegen nedan för att migrera användare till Admin Console.

  1. Gå till https://adminconsole.adobe.com och logga in med ditt Adobe ID eller Enterprise ID. Om du inte har tillgång till Admin Console kontaktar du kundtjänst eller din Adobe-konsult.
  2. Mer information om hur du skapar och hanterar användarkonton finns i Adobe Admin Console hjälpen.
  3. Skapa nya användarkonton för alla dina befintliga Audience Manager-användare.
  4. Informera användarna om de nya användarkontona. När användare har migrerats till Admin Console bör de sluta använda äldre inloggningar.

Överväganden om användarmigrering considerations

Både användare och administratörer bör tänka på följande när det gäller migrering av Audience Manager-användare:

  • När nya användarkonton har skapats i Admin Console gäller fortfarande deras behörigheter från de äldre användarkontona.
  • Uppdateringar av användarbehörigheter hanteras fortfarande från Audience Manager. Admin Console täcker endast användar- och grupphantering.
  • Administratörer behöver inte inaktivera äldre användarkonton. Gamla användarkonton sammanfogas automatiskt i de migrerade.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695