Vanliga frågor om rapportering reporting-faq

Vanliga frågor och problem som rör rapportering.

Varför visas siffror som är lägre än förväntat eller 0 för nya registrerade traits i Trait Graph?

När du har överfört traits visas ibland inga resultat eller värden som är lägre än förväntat i Trait Graph. Det inträffar när datavolymen som vi får är så stor att det inkommande bearbetningsjobbet inte kan mata in informationen förrän efter tidsgränsen för rapportering den dagen.

Dessa data skickas till rapporteringssystemet sent och visas inte i det rapportintervall på 1 dag som används för att beräkna Trait Graph. Du kan visa dessa data i rapportintervallen för 7, 14, 30 och 60 dagar i en trendrapport eller allmän rapport dagen därpå.

Vissa segment saknas i en Overlap-rapport. Var är de?

För att minska beräkningsbelastningen utelämnas statistiskt insignifikanta data från resultaten i dessa rapporter. Dina segment saknas inte, de utelämnas bara eftersom de inte ger några meningsfulla resultat eller användbara användargrupper som du kan rikta dig mot. Se även:

Om jag kör en e-postmarknadsföringskampanj, hur kan jag avgöra om omdirigerade användare kommer till min webbplats från den kampanjen eller andra källor?

Lägg till en kampanjspecifik frågesträng i webbadressen för det webbplatsavsnitt som du vill övervaka. Ställ sedan in en trait-regel som samlar in variabeln. Om till exempel webbadresen innehåller ett kampanj-ID som detta www.test123.com/electronics?campaign=123, kan du skapa en trait-regel som hämtar data från h_referer-variabeln med en trait-regel som söker efter ett sidhuvud som h_referer = 'campaign=123'.

Vad är skillnaden mellan antalet segmentpopulationer i realtid och totalt?

  • Realtid: Antalet unika användare som är en del av segmentet och som är aktiva på dina tillgångar under en angiven tidsperiod (d.v.s. Audience Manager måste registrera aktivitet för den användaren under den specifika tidsperioden).

  • Total segmentpopulation: En sammanställning av alla användare som för närvarande klassificeras i det segmentet.

Jag har ett segment som bara består av ett trait. När jag tittar på rapportmätvärdena så stämmer inte antalen överens. Varför det?

Se Trait- och segmentpopulationsdata i Segment Builder.

Jag har en inkommande fil och mitt kvitto för inkommande visar ett stort antal poster som har bearbetats, men rapporterna visar ett mycket lägre antal. Varför?

I serverdelen kopplas registrerade data endast till användare som fortfarande är aktiva i AAM (användaren måste ha haft DCS-aktivitet under de senaste 120 dagarna). Om du lägger in data för användare som redan har gått ut i Audience Manager kan Inbound meddela att ett visst antal användarposter har registrerats, men om dessa användare inte har haft någon aktivitet nyligen, kommer dessa data att tas bort när de når vår User Profile Store och rapporteringen kommer att visa detta.

Varför är unika traits för registrerade enhetövergripande traits mycket högre än det totala antalet registrerade poster?

Om du registrerar en fil för en enhetsövergripande dataleverantör som baseras på kund-ID, utförs en sökning i Audience Manager för att hämta alla enhets-ID:n som är kopplade till dessa kund-ID:n. Audience Manager tilldelar sedan registrerade traits till det enhets-ID som är kopplat till det kund-ID:t.

Anta att du har 100 registrerade poster. För vart och ett av dessa kund-ID:n har AAM i genomsnitt kopplat tre enhets-ID:n. Det innebär att det trait som registrerades tilldelas 300 enhets-ID:n.

Det finns två orsaker till varför ett enskilt enhetsövergripande kund-ID kan kopplas till flera enhets-ID

  • Användare loggar in på samma enhetsövergripande konto från flera datorer/webbläsare.
  • Användare rensar sina cookies. Obs! Övergivna cookies tas bort efter 120 dagars inaktivitet.

Varför är mina registrerade traits alltid 0 i Total Trait Realizations?

Total Trait Realizations motsvarar sidinläsningar. Total Trait Realizations anger hur många gånger ett specifikt trait har utlösts i realtid. Antalet beräknas bara för regelbaserade traits. Registrerade traits visas alltid som 0 i Total Trait Realizations.

Jag skapade ett trait och Trait Graph visar ett större antal Unique Trait Realizations än Total Trait Population. Är det normalt?

Du ser detta eftersom det är realtidsstatistik i Unique Trait Realizations, men rapporteringsjobben som görs för att beräkna Total Trait Population är inte i realtid. Total Trait Population bör vara större än Unique Trait Realizations inom några dagar.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695