Dokumentationsuppdateringar för 2021 documentation-updates

En förteckning över ny eller reviderad dokumentation som släppts 2021. Innehåller mindre uppdateringar av Audience Manager-dokumentationen som kanske inte ingår i versionsinformationen för Experience Cloud.

Se versionsinformationen för Experience Cloud för ändringar i Audience Manager och andra Experience Cloud-lösningar. Äldre versionsinformation finns i avsnittet Föregående år.

Maj 2021 aam-may-updates

Hjälpavsnitt
Beskrivning
DCS-systemfelkod 10
Vi har lagt till en ny DCS-systemfelkod som anger om egenskaperna för begäran antingen har utvärderats delvis eller inte har utvärderats alls.

Januari 2021 aam-january-updates

Hjälpavsnitt
Beskrivning
migrering från Audience Manager till Admin Console
Audience Manager användarkontohantering övergår till Adobe Admin Console för en smidigare upplevelse över alla era Adobe-lösningar.
För att underlätta migreringen av användare bör alla Audience Manager-administratörer börja migrera sina användarkonton till Adobe Admin Console så snart som möjligt genom att följa stegen som beskrivs i den här artikeln.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695