isAddedPostWindowLoad isaddedpostwindowload

WARNING
Från och med juli 2023 har Adobe upphört med utvecklingen av Data Integration Library (DIL) och DIL tillägg.
Befintliga kunder kan fortsätta använda sina DIL implementering. Adobe kommer dock inte att utvecklas DIL bortom denna punkt. Kunder uppmanas att utvärdera Experience Platform Web SDK för deras långsiktiga strategi för datainsamling.
Kunder som vill implementera integreringar för datainsamling efter juli 2023 bör använda Experience Platform Web SDK i stället.

Används för att meddela DIL att det läses in efter att fönstret har lästs in.

Funktionssignatur: isAddedPostWindowLoad: function()

Exempelkod

DIL.isAddedPostWindowLoad();
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695